Hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/07/2013 Lượt xem: 4

Thực hiện nội dung Công văn số 1549/BKHCN-TCCB ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu đề xuất dự án tham gia Chương trình và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/07/2013 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

51A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Tel: 0511 3887429 Fax : 0511 3822864

Email: phongpt@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập