Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/07/2013 Lượt xem: 11

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100 triệu đồng; đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động khoa học và công nghệ, Nghị định quy định rõ:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi: không đăng ký bổ sung khi thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; không đăng ký bổ sung khi thay đổi trụ sở chính; không đăng ký Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh nhưng vẫn treo biển hoặc hoạt động. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi: tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã hết hiệu lực. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tổ chức cho thuê hoặc cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ…

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi: đặt, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ để vụ lợi; đặt giải thưởng khoa học và công nghệ có nội dung khuyến khích nghiên cứu khoa học vi phạm pháp luật.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi: sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác mà không được cá nhân, tổ chức đó cho phép; đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác mà không được phép của cá nhân, tổ chức đó; sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức khác trong báo cáo khoa học, tài liệu khoa học mà không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của kết quả nghiên cứu đó;…

Đối với các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động chuyển giao công nghệ, Nghị định cũng đưa ra các mức xử phạt cụ thể đối với các vi phạm quy định về báo cáo trong hoạt động chuyển giao công nghệ; vi phạm nghĩa vụ về sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước; vi phạm chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ; vi phạm trong kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ; vi phạm trong việc lập và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ;…

Cũng theo Nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ là 1 năm. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả: buộc hoàn trả kinh phí bị chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích; buộc hủy bỏ báo cáo không trung thực, báo cáo có số liệu bịa đặt; buộc đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013.

(Nguồn: http://dichvucong.danang.gov.vn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập