Thông báo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/06/2013 Lượt xem: 27

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và chủ động triển khai thực hiện các văn bản sau do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành:

1. Thông tư số 13/2013/TT/BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2013 về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia.

3. Quyết định số 1446/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2013 về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập