Thông báo mời thầu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/06/2013 Lượt xem: 9

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thiết bị máy móc

- Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất hoa chậu, hoa thảm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái bền vững cho thành phố Đà Nẵng

- Nguồn vốn: Ngân sách SNKH Trung ương và Địa phương năm 2012-2013

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 14 tháng 6 năm 2013 đến trước 08 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổng hợp - Hành chính, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, 51A Lý Tự Trọng, Điện thoại: 0511.3824779; Fax: 0511.3824779

- Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tổng hợp - Hành chính, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, 51A Lý Tự Trọng

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2013 (thứ 5)

- Bảo đảm dự thầu: 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 6 năm 2013, tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, 51A Lý Tự Trọng.

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT và các đơn vị liên quan tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập