Sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/03/2016 Lượt xem: 44

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng đối với 23 sáng kiến của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng,

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá 55 hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố trong năm 2015.

Trên cơ sở kết quả đề xuất của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng đối với 23 sáng kiến của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố, cụ thể:

STT

Đơn vị

Số lượng sáng kiến được công nhận

1

Sở Tài chính

02

2

Sở Nội vụ

02

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

01

4

Sở Công Thương

01

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

6

Sở Ngoại vụ

01

7

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

01

8

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố,

Hội nữ Trí thức thành phố (có đồng tác giả)

01

9

UBND quận Hải Châu,

Công ty CP Thạch Bàn miền Trung (có đồng tác giả)

01

10

UBND quận Sơn Trà

02

11

UBND quận Thanh Khê,

Sở Giáo dục và Đào tạo (có đồng tác giả)

01

12

UBND quận Ngũ Hành Sơn

01

13

UBND phường Phước Mỹ

01

14

Quận Đoàn Hải Châu

01

15

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

01

16

Trường THPT Nguyễn Hiền

01

17

Trường TH và THCS Đức Trí

01

18

Trường Mầm non Đức Trí

01

19

Trường Mầm non Bình Minh

01

20

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung

01

Có thể nói, hoạt động sáng kiến đã thực sự nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập