Góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/06/2013 Lượt xem: 13

Thực hiện nội dung Phiếu chuyển số 1743/PC-VP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu góp ý theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1456/BKHCN-TCCB và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/06/2013 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

51A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Tel: 0511 3887429 Fax : 0511 3822864

Email: phongpt@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập