Đề xuất khoán thí điểm nghiên cứu khoa học
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/06/2013 Lượt xem: 5

Những vướng mắc từ thực tiễn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) kỳ vọng được tháo gỡ theo nội dung Dự thảo Luật KHCN sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5 (khóa XIII). Để tạo điều kiện phát triển, ngành KHCN Đà Nẵng đề xuất xin ý kiến Bộ KHCN về việc thực hiện khoán thí điểm đến sản phẩm cuối cùng.

Các doanh nghiệp tự tổ chức nghiên cứu khoa học. Ảnh: THU PHƯƠNG

Một vấn đề không mới nhưng vẫn còn tính thời sự, đó là bất cập về các thủ tục tài chính rườm rà, cơ chế quản lý tài chính chưa thông thoáng dẫn đến không khuyến khích được hoạt động nghiên cứu khoa học trong cả nước. Cái mà nhà khoa học cần nhất là quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu thì lâu nay lại bị “đánh cắp” để sử dụng vào việc chạy thủ tục, chứng từ thanh toán khi thực hiện một đề tài.

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội thành phố đã nhiều lần bức xúc với quy trình, thủ tục tài chính nhiêu khê, phức tạp khi thực hiện một số đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Ông cho rằng: “Các nhà khoa học đều ngán ngẩm khi phải làm nghiên cứu khoa học trong nước, tiền thì không nhiều, phải vắt kiệt chất xám của cả một tập thể, lại phải quá mỏi mệt với cơ chế quản lý tài chính hiện nay... Trong khi đó, các đề tài nghiên cứu khoa học mà ông và các cộng sự thực hiện cho Pháp hay Nhật Bản thì họ chỉ quan tâm đến báo cáo kết quả sản phẩm nghiên cứu, còn kinh phí đã được cấp sau khi phê duyệt đề tài, không cần chứng từ thanh toán”.

Chính vì vậy, trong những năm qua, thành phố chưa động viên được nhiều nhà khoa học tham gia nghiên cứu mà chủ yếu là thực hiện các đề tài thành phố đặt hàng theo nhiệm vụ chính trị được giao. Những đề xuất đổi mới cơ chế quản lý tài chính nghiên cứu khoa học đã được các cơ quan quản lý Nhà nước và giới khoa học đề cập rất nhiều lần với Bộ KHCN cũng như Bộ Tài chính, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những lời hứa, khiến nhà khoa học mất niềm đam mê và nản làm khoa học.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Ngộ, Phó Giám đốc Sở KHCN thành phố cho rằng, do bị ảnh hưởng cơ chế, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố của các tổ chức, cá nhân đề xuất đang ngày một ít đi, nhất là trong các doanh nghiệp. Nếu Đà Nẵng được chấp thuận làm thí điểm khoán kinh phí thực hiện đề tài khoa học đến sản phẩm cuối cùng sẽ khuyến khích sự sáng tạo của nhà khoa học, chất lượng nghiên cứu ngày một nâng cao. Theo đó, các đề tài sau khi được các doanh nghiệp, tổ chức cũng như thành phố đặt hàng sẽ được kêu gọi đấu thầu và cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có cơ hội tuyển chọn đối tượng có năng lực thực hiện tốt nhất.

Đổi mới cơ chế tài chính còn liên quan đến việc xây dựng cơ chế tài chính để hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo... Vì vậy, Đà Nẵng ủng hộ việc “Nhà nước bảo đảm chi cho KHCN từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển KHCN” (theo Dự thảo Luật KHCN sửa đổi).

Công tác nghiên cứu là lao động đặc biệt, khó có thể đong đếm và định giá cụ thể, vì vậy đến nay vẫn chưa có một hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật đầy đủ làm căn cứ để tính toán chi phí thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu. Chính vì vậy, việc đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ KHCN trên cơ sở khoán gọn kinh phí đến sản phẩm cuối cùng sẽ bảo đảm phát huy tính tự chủ trong nghiên cứu và yêu cầu quản lý đặc thù của hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

(Theo Báo Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập