Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/06/2013 Lượt xem: 12

 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1.1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN

a. Xét duyệt, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN (Xem chi tiết phụ lục 1, 2, 3)

Trên cơ sở các đề xuất nhiệm vụ KHCN của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài thành phố, Hội đồng KHCN các đã thông qua và được UBND thành phố phê duyệt 16/16 nhiệm vụ KHCN cấp thành phố (lĩnh vực KHXHNV: 4/16, KHKT: 12/16). Sở KH&CN đã thông báo giao trực tiếp và thông báo tuyển chọn các cá nhân, đơn vị chủ trì các nhiệm vụ này.

- Sở KH&CN đã kiểm tra tiến độ và kinh phí thanh toán 12/16 lượt theo kế hoạch 6 tháng đầu năm. Kết quả kiểm tra cho thấy các nhiệm vụ được quản lý thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt trong thuyết minh đề cương được phê duyệt và kịp thời báo cáo với Sở KH&CN những vấn đề phát sinh, tuy nhiên vẫn còn tình trạng các đề tài chậm tiến độ. Về kinh phí cấp cho đề tài do Sở KH&CN được cấp theo hàng tháng nên Sở chưa chủ động trong việc cấp kinh phí, mọt số đề tài được cấp chậm dẫn đến chậm tiến đọ thực hiện.

- Sở KH&CN đã nghiệm thu 2 dự án NTMN (do địa phương quản lý), 6 đề tài cấp thành phố và 3 đề tài cấp cơ sở, đạt 100 % kế hoạch. Kết quả đánh giá cho thấy các đề tài, dự án có kết quả nghiên cứu đều đạt, được xếp loại như sau: khá.

b. Kết quả đạt được của các nhiệm vụ KHCN

Sở KH&CN đã tổ chức nghiệm thu 11 nhiệm vụ KHCN được triển khai thực hiện từ các năm trước. Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao về các Sở, ban ngành để triển khai ứng dụng thực tế tại thành phố..

Qua kết quả thực hiện của 11 nhiệm vụ KHCN, bước đầu cho thấy có các nhiệm vụ có khả năng triển khai ứng dụng vào thực tế nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cụ thể:

1.2. Công tác khác

- Đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN thành phố Đà Nẵng phiên họp thứ nhất năm 2013 nhằm cho ý kiến về quy chế hoạt động, các Chương trình KH$CN thành phố.

- Đã tổ chức xây dựng dự thảo Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng cho phù hợp với thực tiễn.

- Đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm 06 Chương trình KH&CN; Quyết định ban hành Quy chế quản lý các Chương trình KH&CN trọng điểm của thành phố;

- Đang hoàn thiện 06 Chương trình KH&CN để trình UBND thành phố phê duyệt.

- Bàn giao 08 báo cáo dự án thành phần thuộc Đề án “Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà” cho 08 đơn vị có liên quan để vận động tài trợ.

- Cấp giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu KH&CN cho 01 đề tài cấp thành phố và 02 tài cấp cơ sở.

- Đã xây dựng Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp thành phố theo chỉ đạo của UBND và tham mưu cho UBND thành phố có văn bản gửi Bộ KH&CN xem xét, cho ý kiến đối với Đề án.

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Tình hình hoạt động KH&CN tại các quận, huyện giai đoạn 2008 - 2012 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2013 - 2014”.

2. Hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân

- Đã phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định công nghệ cho dự án đầu tư của Công ty NIWA FOUNDRY Việt Nam.

- Đã tổ chức lớp tập huấn về xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho hơn 51 học viên đến từ các cơ sở X-quang trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức hướng dẫn và cấp phép hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân cho 03 cơ sở và Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 02 cá nhân.

3. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Triển khai tổ chức, thực hiện các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Hướng dẫn 44 tổ chức/cá nhân thủ tục đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có 2023 văn bằng được cấp (nhãn hiệu: 1900; sáng chế và giải pháp hữu ích: 27; kiểu dáng công nghiệp: 96).

- Phối hợp với Đài DRT tổ chức 02 cuộc thi nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Xây dựng chuyên đề về SHTT trong chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 8 (2011 - 2012), Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2012 và Giải thưởng cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2012.

4. Công tác thông tin

Công tác thông tin KH&CN được đa dạnh hoá về nội dung và hình thức. cụ thể:

- Xuất bản và phát hành 03 số Tạp chí Khoa học và Phát triển (172, 173, 174) với số lượng 700 cuốn và 03 số Chuyên đề nông nghiệp với số lượng 600 cuốn: “Kỹ thuật nuôi rắn mối”; “Kỹ thuật nuôi gia cầm” - tập 1, 2.

- Tổ chức 06 lớp tập huấn cho bà con nông dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Đài DRT thực hiện Chuyên mục khoa học công nghệ gồm 05 phóng sự.

- Đưa tin và quản trị sàn giao dịch Techmart online Đà Nẵng: Tổng số doanh nghiệp tham gia trực tiếp trên sàn và liên kết với các sàn khác là 5220.

5. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Công tác quản lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực, cụ thể:

- Tiếp nhận 01 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 04 sản phẩm, 02 hồ sơ công bố hợp quy của 02 cơ sở cho sản phẩm.

- Tiếp nhận hồ sơ của 47 đơn vị đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.

- Hướng dẫn thủ tục công bố, áp dụng tiêu chuẩn cho 04 doanh nghiệp với 05 sản phẩm.

- Kiểm định 3875 phương tiện đo, hiệu chuẩn 572 các phương tiện khác và kiểm tra 43 thiết bị X-Quang.

- Tiến hành đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho 22 đơn vị.

6. Công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Công tác thanh, kiểm tra

- Tiến hành thanh tra 19 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả:

+ Về đo lường: 19/19 cơ sở sử dụng cột đo nhiên liệu có sai số nằm trong giới hạn cho phép.

+ Về chất lượng: 05/05 mẫu xăng được giám định tại trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực II đều phù hợp với quy định của TCVN 6776:2005 được viện dẫn trong QCVN 1:2009/BKHCN.

- Tiến hành thanh, kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn (01 cơ sở sản xuất và kinh doanh mì ăn liền; 02 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 16 cơ sở sản xuất cà phê). Kết quả:

+ Về ghi nhãn hàng hóa: 19/19 cơ sở đã thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

+ Về đo lường: 17/19 cơ sở đạt yêu cầu về định lượng hàng đóng gói sẵn. 02/19 cơ sở không đạt yêu cầu định lượng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn lại sau 15 ngày, kết quả đạt yêu cầu.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Công an thành phố tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm. Kết quả:

+ Về thủ tục hành chính: 13/13 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Về ghi nhãn hàng hóa: 13/13 cơ sở ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

+ Về chất lượng: 13/13 cơ sở có lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 04 mẫu mũ bảo hiểm để trưng cầu giám định chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng II. Kết quả, có 01 mẫu mang nhãn hiệu MILANO có chất lượng không phù hợp với QCVN2:2008/BKHCN. Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 4.500.000 đồng. Đoàn thanh tra đã yêu cầu cơ sở tiêu hủy toàn bộ lô hàng mũ bảo hiểm vi phạm nêu trên.

- Tiến hành kiểm tra 06 cơ sở sử dụng phương tiện đo (02 cơ sở sử dụng cân ô tô và 04 cơ sở kinh doanh sắt thép). Kết quả, 06/06 cơ sở không vi phạm về ghi nhãn hàng hoá và đo lường.

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiến hành giải quyết đơn tố cáo của 06 cơ sở về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

7. Kết quả hoạt động sự nghiệp

a. Lĩnh vực công nghệ sinh học

- Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học: 04 dự án Nông thôn miền núi (02 dự án do Trung ương quản lý, 02 dự án do địa phương quản lý); 04 đề tài cấp thành phố).

- Thực hiện Chương trình Ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực công nghệ sinh học: Tiến hành thay giá thể, trẻ hóa vàbổ sung dinh dưỡng giúp cây Lan Dendro và Mokara phát triển tốt để phục vụ công tác duy trì và nhân giống thuộc nội dung của Đề tài cấp thành phố năm 2011“Bước đầu xây dựng vườn Lan đầu dòng tại thành phố Đà Nẵng”; Tiếp tục chăm sóc mô hình Lan Dendro và Mokara cắt cành thuộc chương trình Ứng dụng KH&CN năm 2011; Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Ứng dụng KH&CN năm 2013

Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu tạo mẫu in vitro các giống cây mới như Hoàn ngọc, sen Nhật, đào chuông, sâm Ngọc linh, … nhằm đa dạng hóa về chủng loài, tiếp tục duy trì nguồn gen thực vật sẵn có tại Sở.

b. Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ

- Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương:

+ Ứng dụng mô hình biogas xử lý chất thải chăn nuôi và thu hồi khí sinh học phục vụ cho 04 hộ chăn nuôi tại huyện Hòa Vang. Tiến hành khảo sát lựa chọn các hộ tham gia, lập dự trù kinh phí và tiến độ thực hiện mô hình; Làm việc với UNND xã Hòa Sơn và các hộ tham gia mô hình để ký biên bản ghi nhớ giữa các bên.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động theo nội dung Chương trình năm 2013.

+ Mời các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp thủy sản tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2013.

- Đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011-2015”:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động và mời các đơn vị tham gia chương trình của Đề án.

+ Khảo sát một số đơn vị chuẩn bị cho mô hình nước nóng năng lượng mặt trời và hệ chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời.

- Tiến hành tư vấn môi trường cho 10 đơn vị.

- Phân tích 1098 chỉ tiêu hoá lý và vi sinh trong nước, thực phẩm và không khí.

8. Về các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN

a) Hợp tác trong nước                                                                

-Tiến hànhchọn 5 nhiệm vụ ưu tiên trong Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN với UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất Bộ KH&CN xem xét phê duyệt trong danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước năm 2014.

- Triển khai thực hiện Dự án hợp tác với Viện Vật lý thành phố Hồ Chí Minh “Nghiên cứu Công nghệ mạng Điện mặt trời cục bộ và Triển khai Madicub hỗ trợ an toàn đi biển - phát triển ngư nghiệp”.

- Ký kết các chương trình hợp tác với một số đơn vị như: Hội Nông dân thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên đoàn Lao động thành phố và Trường Quản lý KH&CN.

- Hợp tác với các Viện nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học để đào tạo cán bộ, tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ mới trên nhiều đối tượng khác nhau (hoa, nấm, vi sinh, ...) trong khuôn khổ nội dung các dự án Nông thôn miền núi.

b) Hợp tác quốc tế

- Trong khuôn khổ Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Dự án IPP), tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN và Đối tác Phần Lan triển khai thực hiện 02 tiểu dự án: “Xây dựng và nâng cao năng lực cho Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng”; “Xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Triển khai hợp tác với Singapore về xây dựng dự thảo Dự án “Nâng cao năng lực và xây dựng chính sách hiệu quả năng lượng trong khu vực khách sạn và Resort tại Đà Nẵng”.

- Triển khai hợp tác vớiQuỹ môi trường Mỹ (EDF);Chương trình hành động xanh Eco-Action 21.

9. Công tác khác

- Tham mưu cho Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 25-Ctr/TU ngày 22/02/2013 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiến hành xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 25-Ctr/TU ngày 22/02/2013 của Thành ủy.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác do UBND thành phố và nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của UBND thành phố.

- Tổ chức lấy ý kiến trong toàn Sở đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

10. Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch trong năm đề ra

Trong 6 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ KH&CN, hoạt động KH&CN của thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng và đi vào chiều sâu:

- Chất lượng xây dựng danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động nghiên cứu ứng dụng được nâng cao, gắn sát hơn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho KH&CN được chú trọng với các nội dung trọng điểm, từng bước trang bị các phương tiện kỹ thuật để triển khai có hiệu quả hơn các hoạt động quản lý và ứng dụng KH&CN.

- Triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển KH&CN.

Những thành tựu nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của sự nghiệp KH&CN của thành phố trong những năm đến.

III. NỘI DUNG CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên theo kế hoạch năm, Sở chú trọng triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014 trình UBND thành phố phê duyệt.

- Triển khai kế hoạch thanh tra diện rộng về đồ chơi trẻ em theo sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tổ chức xét duyệt danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2013.

- Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học.

- Triển khai các Dự án thuộc Chương trình 68 sau khi được Bộ KH&CN và UBND thành phố phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN của thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND thành phố.

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện.

(Văn phòng Sở KH&CN)

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập