Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa và triển khai một số giải pháp can thiệp làm giảm nhẹ tật cận thị ở tuổi học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/05/2013 Lượt xem: 60

Ngày 28/5/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa và triển khai một số giải pháp can thiệp làm giảm nhẹ tật cận thị ở tuổi học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do PGS.TS Hoàng Ngọc Chương làm Chủ nhiệm đề tài và Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu.

Đến thời điểm kiểm tra, Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã xây dựng 04 mẫu phiếu và tiến hành điều tra, khảo sát, khám mắt cho học sinh tại 08 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố với số lượng như sau:

- Phiếu khám tật khúc xạ: 1567/1500 phiếu.

- Phiếu phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm về phòng chống tật cận thị học đường: 44/30 phiếu.

- Phiếu đo đạc các chỉ số vệ sinh học đường: 08/04 phiếu.

- Phiếu điều tra thời gian biểu, thói quen sức khỏe trường học: 1567/1500 phiếu.

Ngoài ra, đề tài đã nghiên cứu xây dựng 02 chuyên đề:

- Thực trạng tật khúc xạ và vệ sinh học đường ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.

- Mô hình can thiệp giảm tỷ lệ tật cận thị ở học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Kết luận:

- Về tiến độ đề tài triển khai chậm so với tiến độ đề ra.

- Về nội dung: các sản phẩm của đề tài chưa đầy đủ so với Thuyết minh đề cương và Hợp đồng đã ký kết.

Đề nghị Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh các sản phẩm đề tài và có kế hoạch triển khai các nội dung của đề tài đảm bảo tiến độ theo quy định.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập