Tập huấn “Kỹ năng Quản lý KH&CN cấp huyện"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/05/2013 Lượt xem: 6

Từ ngày 21/5/2013 đến 23/5/2013, Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn thuộc Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp Tập huấn “ Kỹ năng Quản lý KH&CN cấp huyện" tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc Bộ KH&CN của Dự án ADB.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung liên quan kỹ năng tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, huyện. Tham dự lớp tập huấn, có hơn 40 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, huyện; cán bộ phụ trách về KH&CN ở địa phương.

Nội dung lớp tập huấn bao gồm:

- Tổ chức hoạt động của Hội đồng KH&CN các cấp

- Các Hội đồng KH&CN tư vấn, thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ KH&CN

- Kỹ năng viết báo cáo, trình bày và thuyết trình trong lĩnh vực KH&CN

Lớp tập huấn đã cung cấp và trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng liên quan tới hoạt động tư vấn trong hoạt động quản lý KH&CN dưới hình thức các hội đồng:

- Hội đồng KH&CN;

- Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN;

- Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm KH&CN và;

- Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

(Đưa tin: Nguyễn Bá Hòa)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập