Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất của Hợp tác xã SXKD - DVTM - TH Kim Thanh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/03/2016 Lượt xem: 38

Hợp tác xã SXKD - DVTM - TH Kim Thanh (gọi tắt là HTX Kim Thanh) là một trong số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Với mục đích chính là dịch vụ cho xã viên và tạo việc làm cho lao động, HTX Kim Thanh đã chủ động áp dụng tiến bộ KHKT trong hoạt động của mình, đặc biệt là hoạt động sản xuất và tiêu thụ nấm ăn và nấm dược liệu.

Nhận thấy kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX có vai trò quan trọng trong phát triển Kinh tế xã hội của thành phố, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng - Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ giống, quy trình công nghệ cho HTX Kim Thanh để mở rộng hoạt động sản xuất nấm. Trên cơ sở chuyển giao các quy trình công nghệ của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng cùng với hỗ trợ của các ngành, đơn vị, HTX Kim Thanh đã liên kết tổ chức sản xuất, chế biến và bao tiêu sản phẩm nấm với một số địa phương trên địa bàn thành phố như Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Quý, Hòa Hải.

Tại Hội nghị chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động theo luật HTX năm 2012 vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016, HTX Kim Thanh đã đưa ra kế hoạch mở rộng sản xuất nấm trong vòng 5 năm tới với số lượng và quy mô tương đối lớn, cụ thể là sản xuất meo giống các loại là 15 tấn giống/ năm, bịch giá thể các loại là 350.000 bịch/năm và sản lượng nấm bào ngư tươi là 120 tấn/ năm, nấm linh chi là 12 tấn/năm. Để xây dựng HTX ngày càng vững mạnh, tạo thêm việc làm cho các thành viên và người lao động, phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Mười - Giám đốc HTX Kim Thanh đã bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các sở, ngành, trong đó đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển giống và mở rộng sản xuất nấm.

Vũ Bích Hậu

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập