Tìm kiếm
Công văn số 8648/UBND-SYT ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ, hội cuối... 28/12/2021

Công văn số 8185/UBND-SYT ngày 06/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống... 06/12/2021

Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu... 26/11/2021

Công văn số 7778/UBND-SYT ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cập nhập biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp... 19/11/2021

Công văn số 7724/UBND-ĐTĐT ngày 18/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an... 18/11/2021

Công văn số 7651/UBND-KGVX ngày 15/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 15/11/2021

Công văn số 7633/UBND-SYT ngày 12/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc các biện pháp phòng, chống dịch tại phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên... 12/11/2021

Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày ngày 15/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt,... 15/10/2021

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày... 13/10/2021

Công văn số 1278/SKHCN-VP ngày 29/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch... 29/09/2021

Hướng dẫn số 6603/HD-UBND ngày 29/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công dân vào thành phố Đà Nẵng 29/09/2021

Tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/09/2021

Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình... 28/09/2021

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch... 28/09/2021

Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 theo... 14/09/2021

Tuyên truyền Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 04/09/2021

Thông điệp 5T- “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 03/09/2021

Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch... 03/09/2021

Công văn 5689/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cấp Giấy đi đường QRCode 03/09/2021

Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà... 30/08/2021

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 2 6 6 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập