Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 theo... 14/09/2021

Tuyên truyền Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 04/09/2021

Thông điệp 5T- “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 03/09/2021

Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch... 03/09/2021

Công văn 5689/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cấp Giấy đi đường QRCode 03/09/2021

Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà... 30/08/2021

Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch... 25/08/2021

Công văn số 3994/SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các vùng nguy cơ theo Quyết... 25/08/2021

Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc 23/08/2021

Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 21/08/2021

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập