Tìm kiếm
Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 5 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 4 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" quý I 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 02 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tháng 01 năm 2016 30/05/2016

Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” 30/05/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 11 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 10 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 9 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 8 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 7 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 5 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 04 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 02 và 03 năm 2015 29/02/2016

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Năm Văn hóa văn minh 2015" tháng 01 năm 2015 29/02/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" 17/12/2015

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Giám đốc...

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trong 6 tháng đầu năm 2015 10/09/2015

Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của Sở Khoa học và Công nghệ 02/03/2015

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 5 5 7 6

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập