Tìm kiếm

 

Danh sách điển hình tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2020 13/07/2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin năm 2017 của Sở Khoa học và... 31/08/2018

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN, AN NINH BỨC... 31/07/2018

Thành phố Đà Nẵng là một đô thị lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong thời gian qua, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, việc ứng...

Lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp thành phố năm 2015 24/02/2016

Khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013-2014 02/03/2015

Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp thành phố năm 2014 27/01/2015

Kết quả Cuộc thi Sáng chế năm 2014 04/12/2014

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 24/02/2014

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 6 9 3 4 5 0 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập