Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 4 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" quý I 30/05/2016

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 02 30/05/2016

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 30/05/2016

Trong hai ngày 27-28/5/2016, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên đồng thời triển lãm các sản phẩm có tính ứng dụng cao của sinh viên....

Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tháng 01 năm 2016 30/05/2016

Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” 30/05/2016

Kế hoạch hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 30/05/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy trong năm 2016 30/05/2016

Hoạt động rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 27/05/2016

Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 27/05/2016

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập