Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả... 20/07/2017

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 18/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục...

Phát triển công trình xanh và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng 13/07/2016

Trên cơ sở Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 02/07/2016 thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, ngày 02/7/2016,...

Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng với nông nghiệp và phát triển nông thôn 17/05/2016

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã có hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất lượng của nông nghiệp.

Đa dạng sinh học Lan rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà thành phố Đà Nẵng 09/11/2015

Tạo được tuyến ức hoàn chỉnh trong cơ thể động vật 03/09/2014

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Sinh vật học tế bào tự nhiên (Nature Cell Biology, Anh Quốc) số mới đây, các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Y học Tái sinh (Đại học Edinburgh) thuộc Hội đồng Nghiên...

Kết quả hai năm phối hợp thực hiện Đề án 61 18/11/2013

Kiểm tra tiến độ đề tài: Khảo sát, sưu tầm hiện vật và lập bản đồ di tích Chămpa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/11/2013

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức dạy học buổi thứ hai ở các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/10/2013

Thẩm định hợp đồng đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức dạy học buổi thứ hai ở các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2013

Chế tạo sinh phẩm hỗ trợ điều trị ung thư 19/09/2013

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập