Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái” 20/08/2019

Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị điều khiển chiếu sáng và giám sát tiết kiệm năng lượng” 12/08/2019

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) 02/08/2019

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (lần 2) 01/08/2019

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 1) 22/07/2019

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ đất, nước, sol khí và lương thực, thực phẩm 20/07/2019

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-TTTKTV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, Trung tâm thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Thuê dịch vụ...

Từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả. 11/07/2019

Công văn vừa được ban hành số 1216/TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lãnh...

Thông báo mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ đất, nước, sol khí và lương thực, thực phẩm 27/06/2019

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 27/06/2019

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018

Thông báo mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2019 22/05/2019

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2019, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập