Thông báo mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2019 22/05/2019

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2019, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm...

Thông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP và Fanpage nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5 08/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-KHCN về kế hoạch truyền thông KH&CN năm 2019, trong đó có nội dung phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Thành phố tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử...

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước 25/04/2019

Đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo sớm lũ... 20/04/2019

Thông báo Tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 18/04/2019

Căn cứ Thông báo số 19/TB-SKHCN ngày 26/2/2019 của Sở KH&CN về việc dự toán chi tiết năm 2019; Căn cứ Công văn số 3826/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tổ chức các hoạt động...

Thông báo tổ chức Tọa đàm liên kết phát triển KH&CN giữa các cơ sở giáo dục đại học với cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố Đà Nẵng 29/03/2019

“Tọa đàm liên kết phát triển KH&CN giữa các cơ sở giáo dục đại học với cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố Đà Nẵng” vào lúc 9h00 ngày 30/3/2019 tại Phòng Thủy Sơn 2, Khách sạn Novotel, Đà...

Thông tin về Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2019 26/03/2019

Mời tham dự Hội thảo "Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của khoa học và công nghệ" 20/03/2019

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo đề nghị của Trung tâm sản xuất Thiết bị đo... 12/03/2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 07/03/2019

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập