Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo đề nghị của Trung tâm sản xuất Thiết bị đo... 12/03/2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 07/03/2019

Về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 01/03/2019

Về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 28/02/2019

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 21/01/2019

Thông báo xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2019 17/01/2019

Thư chúc mừng năm mới - Tết Kỷ Hợi 2019 16/01/2019

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở 14/01/2019

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố "Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới" 08/01/2019

Thông báo Kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 21/12/2018

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập