Tìm kiếm

 

Kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 28/06/2022

Thông báo Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 27/06/2022

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển... 27/06/2022

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị thuộc Đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng quản lý hệ... 27/06/2022

Thông tin Đấu thầu mua sắm

Công khai quyết toán NSNN năm 2021 15/06/2022

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 07/06/2022

Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân...

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá" 03/06/2022

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 03/06/2022

Đăng ký tham gia "Cuộc thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2022" và "Chương trình nâng cao năng lực kinh doanh và... 23/05/2022

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh/ thành phố nói riêng, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt...

Thông báo điều chỉnh thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 23/05/2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ... 13/05/2022

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và Công nghệ năm... 12/05/2022

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng... 10/05/2022

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn...

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị "Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp" 06/05/2022

Nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh...

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 06/05/2022

Thông báo đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ 04/05/2022

Thông báo tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN năm 2022 29/04/2022

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng 28/04/2022

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 27/04/2022

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 (hoạt động xây dựng kế hoạch KH&CN định kỳ hàng năm)

Thông báo mời doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 27/04/2022

Thực hiện Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021-2022, đồng thời tiếp nối thành...

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 7 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập