Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ bưu chính... 17/12/2018

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 11/12/2018

Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Mua thiết bị cho hệ thống năng lượng mặt trời 28/11/2018

Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Thuê dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ đất, nước và sol khí 28/11/2018

Thông báo mời thầu, gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Khoa học và Công nghệ 26/11/2018

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 22/11/2018

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức, thời gian, địa điểm nhận thẻ dự thi và nộp lệ phí thi 14/11/2018

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng 08/11/2018

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 4522/QĐ-UBND...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (Đợt 3) 05/11/2018

Thông báo Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 29/10/2018

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập