Kết nối công nghệ và đầu tư với nước ngoài 17/09/2020

Thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ 14/09/2020

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 08/09/2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ... 07/09/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố... 01/09/2020

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:... 06/08/2020

Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ... 30/07/2020

Về việc đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 20/07/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 09/07/2020

Góp ý văn bản quy phạm pháp luật 30/06/2020

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập