Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" 06/09/2021

Thông báo mời thầu Gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2) 02/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021” 20/08/2021

Các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hình thức xử lý 01/08/2021

Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 01/08/2021

Ưu tiên giải quyết, trả kết quả sớm hạn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 29/07/2021

Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 23/07/2021

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 22/07/2021

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 22/07/2021

V/v tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 22/07/2021

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập