Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu lập Thiết kế - Dự toán Dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn... 17/01/2020

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 2) 09/01/2020

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 08/01/2020

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê tông QCVN 07:2019/BKHCN bãi bỏ QCVN 07:2011/BKHCN từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 31/12/2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê tông”, Thông tư có hiệu lực từ...

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 31/12/2019

Thông báo mời thầu, gói thầu Lập Hồ sơ Thiết kế - Dự toán công trình Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai... 26/12/2019

Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua dụng cụ, phụ tùng cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá” 25/12/2019

Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua máy móc thiết bị cho hệ thống tưới phun mưa cho cây rau ăn lá” thuộc Dự án nông thôn miền núi từ nguồn ngân sách... 25/12/2019

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 23/12/2019

Mời tham dự Hội thảo Xu hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI và IOT 17/12/2019

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thành phố Đà Nẵng

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập