Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (đợt 1) 11/07/2018

Thông báo thời gian công bố kết quả vòng sơ tuyển Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 04/07/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI ĐÀ NẴNG (DSED) 18/06/2018

Thông báo Mời thầu Gói thầu EU-DECC-1.1 “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên...

Thông tin về Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 09/05/2018

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 27/04/2018

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng 27/04/2018

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2018, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm...

Thông báo tổ chức Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo - Vai trò của nữ giới" và phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 18/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 10/04/2018

Căn cứ Công văn số 802/VP-KGVX ngày 04/4/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (đợt 1), Sở Khoa học và...

V/v khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng Quy trình xác thực chống hàng giả 06/04/2018

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 14/03/2018

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập