Hội thảo về quản lý chất thải phóng xạ 07/11/2018

Từ ngày 22 đến 26/10/2018, trong khuôn khổ Dự án EC VN3.01/13 “Tăng cường năng lực và tính hiệu quả của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của Cục”, đã diễn ra Hội thảo về quản...

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2016

Ngày 12/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp thành phố Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Trung tâm Hỗ trợ...

Thông báo mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng 24/05/2016

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2016, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ...

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11 05/08/2015

Để đánh giá những kết quả về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Viện Năng lượng...

Sớm lắp đặt hệ thống giám sát an ninh các nguồn phóng xạ di động 25/05/2015

Sớm lắp đặt hệ thống giám sát an ninh các nguồn phóng xạ di động ở Việt Nam là một trong những đề xuất quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân lần thứ 2, diễn ra tại thành phố Đà Lạt...

Hội nghị Pháp quy hạt nhân lần thứ 2 11/05/2015

Những vấn đề chính về hoạt động và hợp tác pháp quy hạt nhân, chính sách và quy phạm về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trong các...

Tập huấn an toàn bức xạ và hướng dẫn ứng phó sự cố bức xạ cho các cơ sở chế biến sắt thép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/08/2014

Nhằm giúp các cơ sở chế biến sắt thép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắm được những kiến thức cần thiết và cách ứng phó sự cố bức xạ trong phế liệu sắt thép, sáng ngày 4/8/2014 Sở Khoa học và Công...

Thông báo mở lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2014 02/07/2014

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2014, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ...

Lớp đào tạo An toàn Bức xạ năm 2013 27/11/2013

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử 2008 và đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2013

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị tổng kết 10 năm quản lý nhà nước về... 27/11/2013

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Hải Phòng, Cục An toàn và Bức xạ Hạt nhân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập