VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1
2 115/2015/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016 11/12/0015 2
3 128/STNMT-CCMT V/v phổ biến giải thưởng sáng tạo Xanh lần thứ nhất 21/01/0216 2
4 15/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 28/01/0216 1
5 21/SĐH-ĐT V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững năm 2016 16/02/0216 0
6 86/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 12/08/2010
7 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng 15/08/2010
8 220/QĐ-TĐC Về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn bà Trần Phạm Nam Trân 16/08/2010
9 491/TB-KHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở 23/08/2010
10 6458/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/08/2010 0
11 37/BCĐ-QLTT Mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg Thời gian: 8h ngày 10/09/2010 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh 25/08/2010
12 1605/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 26/08/2010 0
13 05/VPDD V/v thông báo thay đổi địa chỉ làm việc tại số 10 đường Lương Ngọc Quyến, phường Thuận phước, quận Hải Châu. thành phố Đà Nẵng 26/08/2010
14 6580/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án phát triển ngành Dược thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 29/08/2010 5
15 59/GM-SCT Dự Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án "Thành lập Trung tâm về các vấn đề WTO" (kèm Chương tình Hội thảo và Báo cáo Nghiên cứu soạn thảo Đề án thành lập trung tâm về các vấn đề WTO thành phố Đà Nẵng) 30/08/2010
16 157/CNTT Về việc phố hợp tiếp tục thực hiện đề tài "Xây dựng mô hình bệnh viện điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng" (kèm thuyết minh đề tài xây dựng mô hình bệnh viện điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng) 30/08/2010
17 27/2010/QĐ-UBND Quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 30/08/2010
18 không có Dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố lần thứ III Thời gian: 7h30 ngày 09 tháng 9 năm 2010 Địa điểm: Hội trường Quận uỷ Cẩm Lệ 31/08/2010
19 60/GM-SCT Dự cuộc họp thẩm định kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đợt 1 năm 2010 Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 9 năm 2010 Địa điểm: Hội trường Sở Công thương 31/08/2010
20 2048/SKHĐT-TH Về việc tổ chức giao lưu CLB tiếng anh các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 31/08/2010
21 611/STTTT-CNTT V/v thống báo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý tên miền danang.gov.vn 31/08/2010
22 1170/SNV-QLVTLT V/v cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn lập hồ sơ công việc 31/08/2010
23 747/STNMT-CCMT V/v đăng ký xét chọn, tuyên dương tại hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010 (Kèm công văn 1465/TCMT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục môi trường) 31/08/2010
24 199-BC/TU Báo cáo tháng 8 năm 2010 31/08/2010
25 236/BVTT-HC Về việc báo cáo việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị cỷa Đoàn thanh tra 31/08/2010
26 28/2010/QĐ-UBND Quy định việc vận động, quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/08/2010 2
27 5450/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2010
28 231/BC-TĐC Tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua khen thưởng (kèm tổng hợp kết quả khen thưởng của tập thể) 05/09/2010
29 218/TCHC-BV V/v thực hiện yêu cầu kiến nghị của đoàn thanh tra 05/09/2010
30 3814/VP-VX V/v tham gia Techmart Thủ đô năm 2010 05/09/2010
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập