VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1501 544/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình 15/10/2014 0
1502 60/PMC-VP V/v đậu, đỗ xe máy tại tầng hầm B2 15/10/2014 0
1503 9370/UBND-QLDTu V/v xử lý kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành làm việc tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố 15/10/2014 0
1504 2885/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 15/10/2014 0
1505 2343/TB-SNV Vị trí việc làm tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Quý IV năm 2014 14/10/2014 0
1506 36/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 14/10/2014 0
1507 7306/QĐ-UBND V/v phê duyệt công ty TNHH MTV Tinh dầu Hoàng Lịch tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm 14/10/2014 0
1508 48/TB-VP Địa điểm làm việc mới của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 13/10/2014 0
1509 93/THCB-CĐCB V/v thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2014 13/10/2014 0
1510 1685/TB-KHNN-HC V/v giới thiệu mẫu chữ ký của Viện trưởng Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ 12/10/2014 0
1511 3071/VNPT-ĐN V/v giải pháp tiết kiệm chi phí về VT-CNTT cho UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014 0
1512 27/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 09/10/2014 0
1513 35/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 7 và khoản 1, Điều 8 chương III, quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/10/2014 0
1514 34/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2014 0
1515 2776/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 07/10/2014 0
1516 2789/VP-KTN V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 07/10/2014 0
1517 63/TB-BQL V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 07/10/2014 0
1518 33/NLCLC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc và Phó Giám đốc TTPTNNLCLC 07/10/2014 0
1519 4645/PC-VP Công văn số 3540/BKHCN-VCLCS ngày 30/9/2014 và Công văn số 3510/BKHCN-KHTH ngày 26/9/2014 07/10/2014 0
1520 110/TB-VHNT Chức danh và giới thiệu chữ ký Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 06/10/2014 0
1521 29/TB-VNCPTKTXH GV/v giới thiệu mẫu dấu, trụ sở, chữ ký lãnh đạo Viện 05/10/2014 0
1522 03/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 05/10/2014 0
1523 2748/VP-VX V/v thông báo mới ban hành 01/10/2014 0
1524 2741/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Chính phủ 01/10/2014 0
1525 2751/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 01/10/2014 0
1526 33/2014/QD-UBND Về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 01/10/2014 2
1527 8828/UBND-QLDth V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ mitinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn cấp thành phố 01/10/2014 0
1528 54/PMC-VP V/v đậu đỗ xe máy tầng hầm B2 tại tòa nhà TTHC Đà Nẵng 30/09/2014 0
1529 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1530 142-TB/QU về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 30/09/2014 0
1531 2185/SNV-CBCC V/v trả lời câu hỏi của các cơ quan, đơn vị tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng, quản lý công chức, viên chức 30/09/2014 0
1532 8785/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/09/2014 2
1533 3570/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 30/09/2014 0
1534 26/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh 30/09/2014 0
1535 12/GM-SNG Dự Hội thảo phát triển chính sách thương mại và hội nhập quốc tế,1,5 ngày, bắt đầu 8h ngày 9/10/2014, 30/09/2014 0
1536 142/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1537 1023/STTTT-BCVt V/v sử dụng điện thoại nội bộ trên mạng MAN phục vụ phối hợp công tác và chỉ đạo điều hành 29/09/2014 0
1538 12/QĐ-KTDSBN Ban hành bảng thang điểm đánh giá thi đua (sửa đổi, bổ sung) của Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 29/09/2014 0
1539 219/TB-SDN Về việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 25/09/2014 0
1540 11658-QĐ/TU Ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 25/09/2014 0
1541 5602/SXD-QLCL V/v đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 25/09/2014 0
1542 681/TB-SKHCn Chức danh và giới thiệu chữ ký ông Lê Công Nhường- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định 24/09/2014 0
1543 2645/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 24/09/2014 0
1544 2094/SNV-CCHC V/v cấp thẻ đối với công chức, viên chức làm việc bên ngoài Trung tâm hành chính thành phố 23/09/2014 0
1545 6727/QD-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 9448/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng 22/09/2014 0
1546 48/PMC V/v phương án đậu đỗ xe tại tầng hầm B1 tòa nhà TTHC Đà Nẵng 22/09/2014 0
1547 6714/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế quản lý vận hành và khai thác TT dữ liệu TPĐN 21/09/2014 0
1548 101/KH-BCĐ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn ĐN 19/09/2014 0
1549 4323/PC-VP Quyết định số 2390/QĐ-BKHCn ngày 10/9/2014 và Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 18/09/2014 0
1550 2583/VP-KTN v/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 v/v công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong UDCNTT 18/09/2014 0
1551 1016/TB-KBĐN Về việc thay đổi mẫu dấu mới 16/09/2014 0
1552 292/TB-VP Kết luận của đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về tình hình công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố 14/09/2014 0
1553 2493/VP-KTN V/v thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/09/2014 0
1554 16/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 11/09/2014 0
1555 6481/QĐ-UBND Vv/ phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách địa bàn chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả trong mùa mưa, bão năm 2014 11/09/2014 0
1556 4225/PC-VP Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 và Công văn số 3135/BKHCN-TĐKT ngày 29/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 10/09/2014 0
1557 1706/TB-TĐC Giới thiệu chức danh chữ ký 09/09/2014 0
1558 8033/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của chính phủ 09/09/2014 0
1559 2390/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 09/09/2014 0
1560 141/BC-UBND Kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại thành phố Đà Nẵng 08/09/2014 0
1561 186/VPDD V/v tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS, 15h ngày 24/9/2014 07/09/2014 0
1562 120/TTTTDVC V/v phối hợp tư vấn, hướng dẫn khách hàng khi cán bộ một cửa vắng mặt tạm thời 05/09/2014 0
1563 1526/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh 05/09/2014 0
1564 29/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2014 0
1565 96-TB/BTCTU Giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng 03/09/2014 0
1566 27/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/09/2014 0
1567 2431/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/09/2014 0
1568 7688/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề môi trường cấp bách trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2014-2015 02/09/2014 0
1569 031/PMC-VP V/v nội quy hoạt động tại Tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 02/09/2014 0
1570 908/STTTT-CNTT V/v cảnh báo và đề nghị tăng cường bảo mật cho hệ thống máy tính tại cơ quan 02/09/2014 0
1571 1149/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 02/09/2014 0
1572 1885/TB-SNV Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 28/08/2014 0
1573 841/TB-BCH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 28/08/2014 0
1574 899/STTTT-CNTT V/v cảnh báo thư điện tử giả mạo 27/08/2014 0
1575 7609/UBND-QLDtu V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 27/08/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập