VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
301 6522 V/v chủ động tăng cường phòng, chống bệnh sốt huyết 22/08/2012 0
302 6762 V/v triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính Phủ 29/08/2012 0
303 6831 V/v liên quan đến việc giả bút phê và chữ ký của Lãnh đạo thành phố 30/08/2012 0
304 1384 V/v ban hành văn bản hành chính khi giải quyết công việc có tính chất liên ngành 03/09/2012 0
305 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 03/09/2012 0
306 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Sửa đổi, bổ sung Thong tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 09/09/2012 0
307 2618 V/v thông báo văn bản mới ban hành 11/09/2012 0
308 7349 V/v tăng cường, các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 13/09/2012 0
309 7513 V/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 14/09/2012 0
310 2699 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 17/09/2012 0
311 42 Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/09/2012 0
312 7687 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2012 23/09/2012 0
313 7799 V/v triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến của thành phố 26/09/2012 0
314 211 V/v giới thiệu ứng viên tham gia Đề án phtas triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2012 27/09/2012 0
315 251 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 9 năm 2012 27/09/2012 0
316 187 Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2012 0
317 7894 V/v liên quan đến việc giả bút phê và chữ ký của Lãnh đạo sở 30/09/2012 0
318 7982 Về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hoạt động đánh bắt hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 01/10/2012 0
319 8017 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành 01/10/2012 0
320 2847 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 01/10/2012 0
321 1427 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 01/10/2012 1
322 75 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 02/10/2012 0
323 8061 Về việc sửa đổi Điểm C, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 9377/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành các danh mục tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 02/10/2012 7
324 8151 Về việc phê duyệt "Quy hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 04/10/2012 0
325 1476 Về việc giới thiệu chữ ký và chức danh 04/10/2012 0
326 14 Về việc tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/10/2012 0
327 195 Công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012 04/10/2012 0
328 45 Về chính sách trợ giúp các đối tượng ảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2012 0
329 3913 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 05/10/2012 0
330 8218 V/v triển khai Quy chế phối hợp trong quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT 07/10/2012 0
331 192 Dự Hội thảo Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ 5 thời gian: 25-26/10/2012 07/10/2012 0
332 130 V/v giới thiệu mẫu con dấu mới của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng 08/10/2012 0
333 46 Ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2012 0
334 8402 v/v công ty TNHH Lotte Đà Nẵng gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng 10/10/2012 0
335 8433 Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2012 0
336 44 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 14/10/2012 0
337 99-BC.VPTU giữa tháng 10 năm 2012 15/10/2012 0
338 4032 V/v thông báo văn bản mới ban hành 15/10/2012 0
339 48 Về việc bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/10/2012 0
340 8558 V/v ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 và đinh hướng đến năm 2020" 17/10/2012 0
341 8667 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 161/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 18/10/2012 0
342 86 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 18/10/2012 0
343 4064 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/10/2012 0
344 277 Kết luận của Phí Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ngày 11/10/2012 21/10/2012 0
345 175 V/v phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 21/10/2012 0
346 8711 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết thi hành Bộ luật hình sư năm 1999 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/10/2012 0
347 8708 Về việc phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế thành phố Đà Nẵng và kế hoạch quản lý chất thải các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện của Bộ Y tế 22/10/2012 0
348 321 Mở lớp chuyển đổi kiến thức quản lý nhà nước để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý công 25/10/2012 0
349 8984 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 26/10/2012 0
350 8983 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quaanj Sown Traf 26/10/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập