VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
151 626 Về việc triển khai hoạt động Trung tâm phụ sản nhi 07/04/2011 0
152 2032 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP của Chính phủ 12/04/2011 0
153 2033 V/v trợ cấp khó khăn theo QĐ số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng chính phủ 12/04/2011 0
154 343 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thác sĩ chuyên ngành chính sahcs công chương trình học bổng 13/04/2011 0
155 365 V/v thông báo tuyển sinh lớp cao học Quốc tế Okayama - Hế khóa 5 (2011-2015) 18/04/2011 0
156 381.TB-DHKT V/v tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chính sách công, năm học 2011-2013 24/04/2011 0
157 3714 V/v phê duyệt danh mục tài sản tạm dừng mua sắm phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ 03/05/2011 0
158 2681 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố 10/05/2011 0
159 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 16/05/2011 0
160 2828.UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy 16/05/2011 0
161 339 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 16/05/2011 0
162 865 V/v học bổng ngắn hạn tại Ấn Độ 18/05/2011 0
163 28 Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký 24/05/2011 0
164 148 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 5 năm 2011 29/05/2011 0
165 2570 Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 24 31/05/2011 0
166 4931 Về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở 13/06/2011 0
167 26/2011/TTLT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trwofng tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông 15/06/2011 0
168 84/2011//TT-BTC Hướng dẫn một số chính sahcs tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ 15/06/2011 0
169 5259 Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 21/06/2011
170 5366 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 23/06/2011
171 17/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 6 và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của ỦY ban nhan đan thành phố Đà Nẵng 03/07/2011 0
172 1117/ V/v chương trình học bổng ASEAN của chính phủ NewZealand 03/07/2011 0
173 2131 V/v thông báo văn bản mới ban hành 04/07/2011 0
174 2189 V/v kinh phí tổ chức kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm 10/07/2011 0
175 5885 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng Vùng đệm Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng 11/07/2011 1
176 1674 Giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trần Văn Tùng 18/07/2011
177 1685 Thông báo giới thiệu chữ ký ông Mai Hà - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ - bà Lê Thị Việt Lâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ 19/07/2011
178 91 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 29/07/2011
179 12 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố thành phố Đà Nẵng 02/08/2011 0
180 104 V/v thông báo số diện thoại của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các phòng cảnh sát PC và CC tại địa phương 08/08/2011 0
181 6892 V/v ban hành kế hoạch thực hiện bình đẳng giới tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 09/08/2011 0
182 102 V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 10/08/2011
183 15/2011/TT-NNNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh 11/08/2011 0
184 4976 V/v triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sahcs nhà nước 15/08/2011 0
185 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đỏi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2011 0
186 24/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định chính sahcs hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đốiv ới đối tượng thuộc diện di dời, , giải tỏa, thu hôi đất sản xuất trên địa bàn thành phố 21/08/2011 0
187 5155 V/v thực hiện công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng 23/08/2011 0
188 2865 Về hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ thẩm định và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng 29/08/2011 0
189 159 V/v chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS Nhật Bản 29/08/2011 1
190 151 V/v mời tham gia cuộc thi ý tưởng xây dựng và phát trienr thành phối Đà Nẵng lần II 31/08/2011 0
191 611 V/v thay đổi địa chỉ đơn vị 07, đươcng Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 04/09/2011 0
192 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cáo thành phố Đà Nẵng 09/09/2011 0
193 25 V/v mời tham dự hội thảo thông tin về chương trình học bổng Cambridge 11/09/2011 0
194 7883 Về việc quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2011 0
195 3018 Về việc thành lập Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thông và miền núi giai đoạn 2011-2015 25/09/2011 0
196 4951 Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trinhfmuwcj tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, lonhx vực năng lượng và giao thông" 27/09/2011 0
197 147 V/v mời tham gia lớp Đại học văn bằng 2 ngành báo chí 28/09/2011 0
198 8491 V/v điều chỉnh Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 28/09/2011 0
199 8520 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3335/QĐ-BCD ngày 05/5/2009 của Trưởng banc hỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng 29/09/2011 0
200 157 Về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Câu lạc bộ trẻ thành phố Đà Nẵng tại số nhà 295 đường Nguyễn Chí Thanh (tầng 3), phường Phước Ninh, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng 29/09/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập