VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
151 235/VP-QLĐTư v/v triển khai truyền thông phát động phong trào kêu gọi cán bộ công chức viên chức tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt 20/01/2017 0
152 80-BC.BDVTU-UBND Báo cáo kết quả Chương trình liên tịch phối hợp giữa ban dân vận thành ủy và UBND TP Đà Nẵng về thực hiện công tác dân vận năm 2016 20/01/2017 0
153 90/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền công tác phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ _Nguyễn Tri Phương 19/01/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
154 954-CV/TU V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 18/01/2017 0
155 15-CT/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố 18/01/2017 0
156 363/UBND-NC V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo 16/01/2017 0
157 332/KH-UBND Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà nẵng 16/01/2017 0
158 315/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 13/01/2017 0
159 308/UBND-NC V/v phòng ngừa tội phạm mua bán hóa đơn trái phép tại thành phố Đà Nẵng 13/01/2017 0
160 130/SVHTT-XDNSVHGD V/v thực hiện Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc đúng quy định 12/01/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
161 17-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 12/01/2017 0
162 19-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tổ chức Thành ủy 12/01/2017 0
163 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 12/01/2017 0
164 88/SNV-CCVTLT V/v xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 11/01/2017 0
165 128/VP-KT1 V/v thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính 11/01/2017 0
166 124/VP-KT1 V/v thoogn báo văn bản mói ban hành của Trung ương 11/01/2017 0
167 68-TB/UBKTTU Về việc chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 11/01/2017 0
168 115/Vp-QLDTu V/v thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 10/01/2017 0
169 119/VP-KT2 V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 10/01/2017 0
170 101/VP-KGVX Xử lý văn bản về KHCN 10/01/2017 0
171 366-CV/VPTU V/v thông báo tuyến đường 10/01/2017 0
172 07/TB-VP về việc phân công tạm thời công việc của ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 09/01/2017 0
173 03/TB-UBND V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017) 09/01/2017 0
174 18/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc 09/01/2017 0
175 04/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 06/01/2017 0
176 102/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thứ, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng 06/01/2017 0
177 88/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/01/2017 5
178 3/UBND-UBND Công văn gửi đến các đơn vị về việc UBND phường sẽ sẽ gởi liên thông một số văn bản như giấy mời, báo cáo nhanh, tháng quý... trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 05/01/2017 UBND phường Khuê Mỹ 0
179 50/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Tài chính 05/01/2017 0
180 52/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 05/01/2017 0
181 10/TB-KHCN Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo 04/01/2017 0
182 04-NQ/TU Về dổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mắt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 04/01/2017 0
183 33/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 8460/QĐ-UBND ngày 22/11/2014 của UBND thành phố về việc quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua thực hiện phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Đà nẵng 04/01/2017 7
184 9176/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thị hành 31/12/2016 1
185 3492/TB-SNV Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ TPĐN (KHÔNG GỬI BẢN GIẤY) 30/12/2016 Sở Nội vụ 1
186 03-NQ/TU Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo 30/12/2016 0
187 348/2016/TT-BTC Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" 30/12/2016 0
188 2279/SCT-KHTCTH GẤP V/v tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp chào mừng Đà Nẵng 20 năm trực thuộc TW 28/12/2016 Sở Công thương 0
189 9008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/12/2016 16
190 48/2016/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/12/2016 1
191 10474/UBND-KGVX V/v không nhận hoa nhân Lễ KN 20 năm TP trực thuộc TW 27/12/2016 0
192 4929/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 26/12/2016 0
193 2547-QĐ/TU Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng 26/12/2016 0
194 405/TB-VP Về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 26/12/2016 0
195 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám 23/12/2016 0
196 8849/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/12/2016 7
197 8847/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Quản ý thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 23/12/2016 3
198 192/TB-UBND V/v dừng các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 23/12/2016 0
199 554/TB-TTXTĐT Về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký của Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng 22/12/2016 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng 0
200 4892/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/12/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập