VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1851 295/TB-HQ V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 18/02/2014 0
1852 10/TB-VP Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 17/02/2014 0
1853 1093/QD-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2013 17/02/2014 0
1854 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 16/02/2014 0
1855 219/SYT-VP V/v không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014 16/02/2014 0
1856 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200000 16/02/2014 0
1857 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 16/02/2014
1858 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 16/02/2014 0
1859 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 16/02/2014 0
1860 08/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 16/02/2014 0
1861 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 13/02/2014 0
1862 04/TB Chiêu sinh lớp kxy thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 13/02/2014 0
1863 1119/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 12/02/2014 0
1864 199/QĐ-SNV V/v phân công lãnh đạo phụ trách và công chức theo dõi tình hình thực hiện công tác nội vụ tại vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện 12/02/2014 0
1865 200/TB-SKHCN Về việc sử dụng mẫu dấu mới của Sở và Thanh tra sở 11/02/2014 0
1866 01/CT-UBND Về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố năm 2014 và năm 2015 11/02/2014 0
1867 30-KH/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" 10/02/2014 0
1868 93/BHXH-PT V/v mức đóng BHXH, BHYT 10/02/2014 0
1869 985/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 09/02/2014 0
1870 126/TB-SNN Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng ông Nguyễn Đỗ Tám 09/02/2014 0
1871 916/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo về Đề án tổng thể Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng 09/02/2014 0
1872 08/SĐH V/v tuyển sinh Thạc sĩ Biến đối khí hậu và Thạc sĩ khoa học bền vững 07/02/2014 0
1873 257/VP-QLDTu V/v Thông tư ban hành quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ 07/02/2014 0
1874 256/VP-QLDtu V/v thông tư quy định về quản lý tài chính đối với với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ 07/02/2014 0
1875 10/GT V/v giới thiệu mẫu dấu 06/02/2014 0
1876 53/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 26/01/2014 0
1877 06/2014/QĐ-UBND Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh học và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/01/2014 0
1878 18/BC-TĐC Về việc kết quả công tác kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 24/01/2014 0
1879 732/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 24/01/2014 0
1880 11/KH-BCĐ Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 23/01/2014 0
1881 716/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
1882 788/UBND-QLDTu V/v liên quan đến việc rà soát, thống kê hệ thống cấp nước đầu tư từ vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
1883 182.QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 22/01/2014 0
1884 09/2014/QĐ-TTg Nghĩa vụ tài chính của tổ chuwffs có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 22/01/2014 0
1885 128/QĐ-SNV Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 21/01/2014 0
1886 104/TB-SNV Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 20/01/2014 0
1887 112/SNV-CBCC V/v đăng ký thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 20/01/2014 0
1888 158/VP-QLDTu V/v thông tư ban hành Quy định thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 19/01/2014 0
1889 13/TB-TĐC Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục TĐC Thanh Hóa 19/01/2014 0
1890 561/UBND-TH V/v đính chính quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/01/2014 0
1891 18/TB-UBND V/v treo cớ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) 16/01/2014 0
1892 168/BKHCN-KTTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015 16/01/2014 0
1893 14/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Dương Minh Tâm 15/01/2014 0
1894 64/TB-SYT Về giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
1895 04/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
1896 03/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp vf quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 15/01/2014 0
1897 169/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của ông Lê văn Trung - Quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 14/01/2014 0
1898 69/TB-SNV Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2014 14/01/2014 0
1899 39/STTTT-BCXD V/v tuyên truyền triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử" 14/01/2014 0
1900 109/QĐ-TTg Thành lập ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 14/01/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập