VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1851 5709/UBND-QLDtu V/v thu hồi chi phí đền bù giải tỏa dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hào Cầm- Hòa Phước 22/07/2015 0
1852 1715/SNV-CCHC V/v cập nhật tài khoản email trên hệ thống đánh giá kết quả làm việc 22/07/2015 0
1853 01/TB-QNVMT Về việc hoạt động chính thức của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 22/07/2015 0
1854 2408/VP-QLDTu V/v Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 22/07/2015 0
1855 3559/TM-SVHTTDL Tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2015 22/07/2015 0
1856 5716/UBND-QLDtu V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính 23/07/2015 0
1857 5447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 27/07/2015 0
1858 5391/QĐ-UBND Ban hành Quy định xét chọn, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đoan vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hai năm 2013-2014 27/07/2015 0
1859 5449/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của các quận, huyện 27/07/2015 0
1860 151/BC-UBND kết quả thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm 2015 27/07/2015 0
1861 48-TB/VPTU về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 02/08/2015 0
1862 08/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ TP. Hải phòng 04/08/2015 0
1863 1865/STP-PBGDPL V/v sử dụng Bộ tài liệu giới thiệu một số nội dung cơ bản của DT BLHS (sửa đổi) 04/08/2015 0
1864 2507/VP-KTN V/v chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về ATTT trong khuôn khổ Đề án "Đào tạo và phat triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" 04/08/2015 0
1865 49-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 05/08/2015 0
1866 65-TB/BTGTU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 05/08/2015 0
1867 19/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/08/2015 0
1868 70/PMC-VP V/v công tác PCCC tại Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 06/08/2015 0
1869 2544/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 06/08/2015 0
1870 71/PMCĐN V/v đỗ xe qua đêm tại Tầng hẩm Tòa nhà TTHC 06/08/2015 0
1871 2534/VP-QLDTu V/v ban hành sổ tay quản lý và phân tích tài chính các dự án ADB, ODA và vốn vay ưu đãi 06/08/2015 0
1872 6250/UBND-VX V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn lao động trên các công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 07/08/2015 0
1873 7296/TB Về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn 09/08/2015 0
1874 74/TB-Cty về việc thay đổi địa chỉ công ty 09/08/2015 0
1875 61/QĐ-BQL Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 09/08/2015 0
1876 1625/SNG-LTĐN V/v hỗ trợ phát hành đặc san kinh tế đối ngoại thành phố Đà Nẵng 09/08/2015 0
1877 6310/UBND-QLDTu V/v liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư trên địa bàn thành phố 09/08/2015 0
1878 6352/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/08/2015 0
1879 161/TB-SKHCN V/v treo cờ khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) 10/08/2015 0
1880 7355/TB-SHTT Về việc giới thiệu chức danh 10/08/2015 0
1881 169-CV/BCĐ V/v hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các Sở và đơn vị trực thuộc sở 10/08/2015 0
1882 5826/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 11/08/2015 0
1883 1320/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bưu điện T26 trực thuộc Cục Bưu điện Trung ương 11/08/2015 0
1884 6412/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 12/08/2015 0
1885 409/TB-SKHCN Về việc thay đổi tên gọi các phòng, đơn vị thuộc sở khoa học và công nghệ 12/08/2015 0
1886 32-TB/HNDT V/v giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
1887 20/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
1888 1938/SNV-CCHC V/v tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 12/08/2015 0
1889 1035/TB-SKHCN Giới thiệu chữ ký Chánh thanh tra sở khoa học và công nghệ 13/08/2015 0
1890 3048/TB-SGTVT Về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ qua mạng INternet 13/08/2015 0
1891 2609/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 13/08/2015 0
1892 6439/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
1893 231/ĐKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 16/08/2015 0
1894 5954/QĐ-UBND Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ỦY ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
1895 5944/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy phóng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
1896 6450/UBND-VX V/v xây dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hằng năm 16/08/2015 0
1897 204/BC-STC Về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 17/08/2015 0
1898 916/TB-BQL Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 18/08/2015 0
1899 22/2015/QĐ-UBND Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2015 0
1900 2644/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập