VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1501 360/TB-VNTB-TCHC V/v giới thiệu mẫu chữ ký của ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải nam Trung bộ 19/10/2014 0
1502 1393-CV/BTGTU V/v một số đối tượng mạo danh Ban Tuyên giáo TW để bán sách 19/10/2014 0
1503 105/QD-BCDPTDL Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng 16/10/2014 0
1504 9312/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương 8 (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 15/10/2014 0
1505 46/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 15/10/2014 0
1506 262/TB-DHKT Giới thiệu chữ ký và chức danh của Hiệu trưởng Trường Đại học KInh tế Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 15/10/2014 0
1507 65/TB-HĐND Nội dung cuộc họp liên tịch của Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban MTTQVN thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thức 11 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 15/10/2014 0
1508 544/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình 15/10/2014 0
1509 60/PMC-VP V/v đậu, đỗ xe máy tại tầng hầm B2 15/10/2014 0
1510 9370/UBND-QLDTu V/v xử lý kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành làm việc tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố 15/10/2014 0
1511 2885/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 15/10/2014 0
1512 2343/TB-SNV Vị trí việc làm tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Quý IV năm 2014 14/10/2014 0
1513 36/2014/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 14/10/2014 0
1514 7306/QĐ-UBND V/v phê duyệt công ty TNHH MTV Tinh dầu Hoàng Lịch tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm 14/10/2014 0
1515 48/TB-VP Địa điểm làm việc mới của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 13/10/2014 0
1516 93/THCB-CĐCB V/v thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2014 13/10/2014 0
1517 1685/TB-KHNN-HC V/v giới thiệu mẫu chữ ký của Viện trưởng Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ 12/10/2014 0
1518 3071/VNPT-ĐN V/v giải pháp tiết kiệm chi phí về VT-CNTT cho UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014 0
1519 27/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 09/10/2014 0
1520 35/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 7 và khoản 1, Điều 8 chương III, quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/10/2014 0
1521 34/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2014 0
1522 2776/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 07/10/2014 0
1523 2789/VP-KTN V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 07/10/2014 0
1524 63/TB-BQL V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 07/10/2014 0
1525 33/NLCLC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc và Phó Giám đốc TTPTNNLCLC 07/10/2014 0
1526 4645/PC-VP Công văn số 3540/BKHCN-VCLCS ngày 30/9/2014 và Công văn số 3510/BKHCN-KHTH ngày 26/9/2014 07/10/2014 0
1527 110/TB-VHNT Chức danh và giới thiệu chữ ký Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 06/10/2014 0
1528 29/TB-VNCPTKTXH GV/v giới thiệu mẫu dấu, trụ sở, chữ ký lãnh đạo Viện 05/10/2014 0
1529 03/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 05/10/2014 0
1530 2748/VP-VX V/v thông báo mới ban hành 01/10/2014 0
1531 2741/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Chính phủ 01/10/2014 0
1532 2751/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 01/10/2014 0
1533 33/2014/QD-UBND Về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 01/10/2014 2
1534 8828/UBND-QLDth V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ mitinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn cấp thành phố 01/10/2014 0
1535 54/PMC-VP V/v đậu đỗ xe máy tầng hầm B2 tại tòa nhà TTHC Đà Nẵng 30/09/2014 0
1536 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1537 142-TB/QU về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 30/09/2014 0
1538 2185/SNV-CBCC V/v trả lời câu hỏi của các cơ quan, đơn vị tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng, quản lý công chức, viên chức 30/09/2014 0
1539 8785/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/09/2014 2
1540 3570/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 30/09/2014 0
1541 26/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh 30/09/2014 0
1542 12/GM-SNG Dự Hội thảo phát triển chính sách thương mại và hội nhập quốc tế,1,5 ngày, bắt đầu 8h ngày 9/10/2014, 30/09/2014 0
1543 142/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1544 1023/STTTT-BCVt V/v sử dụng điện thoại nội bộ trên mạng MAN phục vụ phối hợp công tác và chỉ đạo điều hành 29/09/2014 0
1545 12/QĐ-KTDSBN Ban hành bảng thang điểm đánh giá thi đua (sửa đổi, bổ sung) của Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 29/09/2014 0
1546 219/TB-SDN Về việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 25/09/2014 0
1547 11658-QĐ/TU Ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 25/09/2014 0
1548 5602/SXD-QLCL V/v đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 25/09/2014 0
1549 681/TB-SKHCn Chức danh và giới thiệu chữ ký ông Lê Công Nhường- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định 24/09/2014 0
1550 2645/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 24/09/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập