VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1351 92/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 25/01/2015 0
1352 03/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2015 0
1353 10/KH-BCTNCT Triển khai công tác người cao tuổi năm 2015 23/01/2015 0
1354 46/HVCTQG-VP V/v mạo danh cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 22/01/2015 0
1355 13/QĐ-BCĐHNQT Phê duyệt danh sách Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế 20/01/2015 0
1356 04/KH-BCĐ Trợ giúp người khuyết tật trreen địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 20/01/2015 0
1357 338/QĐ-UBND Về nhứng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2015 19/01/2015 0
1358 341/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND thành phố về việc trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/01/2015 0
1359 08/TB-UBND V/v treo cờ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Ất Mùi 2015 19/01/2015 0
1360 09/TB-UBND V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015 19/01/2015 0
1361 11/SĐH-ĐT V/v tuyển sinh thạc sĩ Biến đổi khí hậu và thạc sĩ Khoa học bền vững 19/01/2015 0
1362 496/UBND-NCPC V/v hoạt động của công ty Toàn Cầu và "khối liên doanh" 19/01/2015 0
1363 70/QĐ-UBND Về việc Ban hành chính sách hỗ trợ và khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đinh, cá nhân được gioa uyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà NẴng 18/01/2015 0
1364 12/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc 18/01/2015 0
1365 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc Đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/01/2015 0
1366 270/QĐ-UBND Ban hành Kế hoahcj bình ổn thị trường trong thời gian diễn ra Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế và dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng 15/01/2015 0
1367 259/QĐ-UBND V/v trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015 15/01/2015 0
1368 193/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố Đà Nẵng 14/01/2015 0
1369 01/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 14/01/2015 0
1370 179/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 14/01/2015 0
1371 116/VP-KTN V/v Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 13/01/2015 0
1372 163/PC-VP Thông báo số 10585/TB-BNN-VP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 13/01/2015 0
1373 98/VP-KTN V/v quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vị từ Trung ương đến địa phương 12/01/2015 0
1374 85/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 11/01/2015 0
1375 22/TB-SKHCN Về việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 11/01/2015 0
1376 45/SLĐTBXH-VP V/v thông báo bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mới ban hành 11/01/2015 0
1377 143/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án kết nối cung cầu các sản phẩm của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 11/01/2015 0
1378 02/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 08/01/2015 0
1379 59/VP-KTN V/v văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/01/2015 0
1380 105/KH-UBND Triển khai công tác phỏ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 07/01/2015 0
1381 73/TTTT-CCTT V/v cung cấp thông tin phục vụ cơ quan nghiên cứu khoa học 07/01/2015 0
1382 48/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội hoa Xuân và Chọ hoa Tết Ất Mùi 2015 và Tổ Giúp việc cho Ban Tổ chức 07/01/2015 0
1383 20/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 06/01/2015 0
1384 37/UBND-QLĐTư V/v phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 05/01/2015 0
1385 02/TB-CKT-ĐT Về việc trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh Cao học năm 2015 04/01/2015 0
1386 09/SNG-HTQT V/v đăng ký tham gia khóa học tại Isael cho cán bộ đang làm việc trong ngành nông nghiệp và môi trường 04/01/2015 0
1387 7738/ĐHĐN Xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 31 30/12/2014 0
1388 428/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 12/2014 30/12/2014 1
1389 4685/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Thanh tra Chính phủ 30/12/2014 0
1390 54/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà nẵng 30/12/2014 0
1391 9754/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Đà Nẵng 30/12/2014 0
1392 2583/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 29/12/2014 0
1393 9511/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 29/12/2014 0
1394 9608/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2014 0
1395 9471/QĐ-UBND Về việc thu hồi nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại số 51A Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 28/12/2014 0
1396 91/PMC-VP V/v kiểm soát dịch hại tại tòa nhà TTHC Đà Nẵng 25/12/2014 0
1397 92/PMC-VP V/v cắt điện trục phòng serve 25/12/2014 0
1398 11805/UBND-TH V/v thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 tại Đà Nẵng 25/12/2014 0
1399 9375/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/12/2014 4
1400 52/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/12/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập