VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1251 1458/QĐ-UBND Về việc ban hành Phương án Thoát nạn tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 16/03/2015 0
1252 1472/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 16/03/2015 0
1253 1438/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát song truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 15/03/2015 0
1254 794/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 15/03/2015
1255 1846/KH-UBND Triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/03/2015 0
1256 249-TB/UBKTTU Chức danh và chữ ký đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban kiểm tra Thành ủy 15/03/2015 0
1257 89/TTKHCN V/v ngưng tổ chức Chợ Thiết bị và công nghệ vung ĐBSCL (Techmart Bentre 2015) 12/03/2015 0
1258 440/SYT-VP V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử 12/03/2015 0
1259 06/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đât trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/03/2015
1260 10/PMC-VP V/v tổ chức giao thông nội bộ tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 10/03/2015 0
1261 1714/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/03/2015 0
1262 1720/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau Tết, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội 09/03/2015 0
1263 170/STTTT-BCVT V/v sử dụng điện thoại IP; phục vụ liên lạc nội bộ, chỉ đạo, điều hành 09/03/2015 0
1264 10/TB-TTTH Về việc sử dụng mẫu dấu mới của Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 09/03/2015 0
1265 262/TB-SKHĐT Về việc tăng cường phát hành văn bản điện tử trong hoạt động công vụ 09/03/2015 0
1266 1347/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhành của các doanh nghiệp FDI 08/03/2015 0
1267 1350/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một của liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị đôi với công trình xây dựng 08/03/2015 0
1268 1349/QĐ-UBND Ban hành Đề an thực hiện cơ chế liên kết trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban, ngành 08/03/2015 0
1269 1618/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 05/03/2015 0
1270 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 05/03/2015 0
1271 1600/UBND-KTTH V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 05/03/2015 0
1272 1602/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ 05/03/2015 0
1273 720/VP-NCPC V/v thông báp văn bản pháp luật mới ban hành 05/03/2015 0
1274 717/VP-QLDT V/v triển khai thực hiện thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 05/03/2015 0
1275 823/SVHTTDL-QLCSLT V/v đăng ký mua vé xem "Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đn 2015" 05/03/2015 0
1276 05/TB-TTĐT Chiêu sinh lớp kỹ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 05/03/2015 0
1277 696/VP-KTN V/v quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/03/2015 0
1278 433/TB-SNV Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 04/03/2015 0
1279 54/TB-KHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình 03/03/2015 0
1280 1244/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Liên ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" 02/03/2015 0
1281 342/TB-SCT Thông báo v/v phân công bổ sung nhiệm vụ 01/03/2015 0
1282 145/STTT-CNTT v/v cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomewware mà hóa dữ liệu để tống tiền 01/03/2015 0
1283 143/STTTT-CNTT v/v giới thiệu địa chỉ thư điện tử của chủ tịch UBNDTPĐN 01/03/2015 0
1284 1466/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội 01/03/2015 0
1285 264/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước 01/03/2015 0
1286 1407/UBND-VX v/v trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi đến địa chỉ email của chủ tịch UBNDTP 26/02/2015 0
1287 1155/QĐ-UBND Quyết định v/v cho phép thành lập Hội vật lý TPĐN 26/02/2015 0
1288 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất 25/02/2015 0
1289 158/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả triển khai năm văn hóa văn minh đô thị 2015 25/02/2015 0
1290 06/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật coongt ác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại 24/02/2015 0
1291 636/VP-KTN v/v hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của cơ quan tổ chức nhà nước 24/02/2015
1292 05/2015/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành quy định trợ cấp hàng tháng đối với người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp thấp trên địa bàn 24/02/2015 0
1293 717/ĐL-SVHTTDL Điều lệ Giải cờ tướng và cờ vua các CLBB thành phố ĐN năm 2015 24/02/2015 0
1294 67/TB-STTTT Thông báo v/v tăng cường phát hành văn bản điện tử trong hoạt động công vụ 24/02/2015 0
1295 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Môi trường 13/02/2015
1296 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 13/02/2015 0
1297 03/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc 12/02/2015 0
1298 04/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm 12/02/2015 0
1299 01/TB-SKHCN Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ sở KH&CN yên bái 11/02/2015 0
1300 1004/QĐ-UBND Quyết định ban hành đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính khai sinh có yếu tổ nước ngoài và đăng ký nhập hộ khẩu 10/02/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập