VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
951 716/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
952 788/UBND-QLDTu V/v liên quan đến việc rà soát, thống kê hệ thống cấp nước đầu tư từ vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
953 18/BC-TĐC Về việc kết quả công tác kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 24/01/2014 0
954 732/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 24/01/2014 0
955 53/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 26/01/2014 0
956 06/2014/QĐ-UBND Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh học và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/01/2014 0
957 10/GT V/v giới thiệu mẫu dấu 06/02/2014 0
958 08/SĐH V/v tuyển sinh Thạc sĩ Biến đối khí hậu và Thạc sĩ khoa học bền vững 07/02/2014 0
959 257/VP-QLDTu V/v Thông tư ban hành quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ 07/02/2014 0
960 256/VP-QLDtu V/v thông tư quy định về quản lý tài chính đối với với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ 07/02/2014 0
961 985/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 09/02/2014 0
962 126/TB-SNN Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng ông Nguyễn Đỗ Tám 09/02/2014 0
963 916/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo về Đề án tổng thể Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng 09/02/2014 0
964 30-KH/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" 10/02/2014 0
965 93/BHXH-PT V/v mức đóng BHXH, BHYT 10/02/2014 0
966 200/TB-SKHCN Về việc sử dụng mẫu dấu mới của Sở và Thanh tra sở 11/02/2014 0
967 01/CT-UBND Về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố năm 2014 và năm 2015 11/02/2014 0
968 1119/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 12/02/2014 0
969 199/QĐ-SNV V/v phân công lãnh đạo phụ trách và công chức theo dõi tình hình thực hiện công tác nội vụ tại vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện 12/02/2014 0
970 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự 13/02/2014 0
971 04/TB Chiêu sinh lớp kxy thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 13/02/2014 0
972 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 16/02/2014 0
973 219/SYT-VP V/v không tiếp khách, nhận hoa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014 16/02/2014 0
974 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200000 16/02/2014 0
975 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 16/02/2014
976 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 16/02/2014 0
977 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 16/02/2014 0
978 08/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 16/02/2014 0
979 10/TB-VP Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 17/02/2014 0
980 1093/QD-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2013 17/02/2014 0
981 295/TB-HQ V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 18/02/2014 0
982 509/SVHTTDL V/v thông báo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở 19/02/2014 0
983 1288/UBND-KTTH V/v hỗ trợ cục thuế thành phố tổ chức Tuần lễ "Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2013" 19/02/2014 0
984 25-CV/TU Dự Hội nghị BCĐ (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013 20/02/2014
985 40/TB-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan chung cư của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 23/02/2014 1
986 01/TB-VKTXDDT Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chữ ký và chức danh 23/02/2014 0
987 29/TB Giới thiệu chức danh và chữ ký 23/02/2014 0
988 36/QĐ-VP V/v phân công nhiệm vụ giữa Chánh văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố 24/02/2014 0
989 419/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 25/02/2014 0
990 299/SKHCN-VP V/v giới thiệu chữ lỹ và chức danh 27/02/2014 0
991 1583/KH-UBND Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2014 0
992 199-TB/TU Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố 27/02/2014 0
993 360/BCH-PCT v/v cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huấn, Huy chương Giải phóng trong quân đội 03/03/2014 0
994 31-TB/VPTU Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 03/03/2014 0
995 30-TB/VPTU V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của các đồng chí Chánh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy 03/03/2014 0
996 1334/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2014 0
997 310/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải 04/03/2014 0
998 484/VP-QLDTu V/v Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính 04/03/2014 0
999 490/VP-KTN V/v quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 04/03/2014 0
1000 16/TB-SKHCN V/v giới thiệu chức danh và chữ ký bà Vũ Thị Hiếu Đông 04/03/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập