VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
951 6352/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/08/2015 0
952 161/TB-SKHCN V/v treo cờ khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) 10/08/2015 0
953 7355/TB-SHTT Về việc giới thiệu chức danh 10/08/2015 0
954 169-CV/BCĐ V/v hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các Sở và đơn vị trực thuộc sở 10/08/2015 0
955 7296/TB Về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn 09/08/2015 0
956 74/TB-Cty về việc thay đổi địa chỉ công ty 09/08/2015 0
957 61/QĐ-BQL Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 09/08/2015 0
958 1625/SNG-LTĐN V/v hỗ trợ phát hành đặc san kinh tế đối ngoại thành phố Đà Nẵng 09/08/2015 0
959 6310/UBND-QLDTu V/v liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư trên địa bàn thành phố 09/08/2015 0
960 6250/UBND-VX V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn lao động trên các công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 07/08/2015 0
961 70/PMC-VP V/v công tác PCCC tại Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng 06/08/2015 0
962 2544/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 06/08/2015 0
963 71/PMCĐN V/v đỗ xe qua đêm tại Tầng hẩm Tòa nhà TTHC 06/08/2015 0
964 2534/VP-QLDTu V/v ban hành sổ tay quản lý và phân tích tài chính các dự án ADB, ODA và vốn vay ưu đãi 06/08/2015 0
965 49-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 05/08/2015 0
966 65-TB/BTGTU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 05/08/2015 0
967 19/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/08/2015 0
968 08/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ TP. Hải phòng 04/08/2015 0
969 1865/STP-PBGDPL V/v sử dụng Bộ tài liệu giới thiệu một số nội dung cơ bản của DT BLHS (sửa đổi) 04/08/2015 0
970 2507/VP-KTN V/v chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về ATTT trong khuôn khổ Đề án "Đào tạo và phat triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" 04/08/2015 0
971 48-TB/VPTU về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 02/08/2015 0
972 5447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 27/07/2015 0
973 5391/QĐ-UBND Ban hành Quy định xét chọn, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đoan vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hai năm 2013-2014 27/07/2015 0
974 5449/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của các quận, huyện 27/07/2015 0
975 151/BC-UBND kết quả thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm 2015 27/07/2015 0
976 5716/UBND-QLDtu V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính 23/07/2015 0
977 150/TB-UBND Xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/07/2015 0
978 5709/UBND-QLDtu V/v thu hồi chi phí đền bù giải tỏa dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hào Cầm- Hòa Phước 22/07/2015 0
979 1715/SNV-CCHC V/v cập nhật tài khoản email trên hệ thống đánh giá kết quả làm việc 22/07/2015 0
980 01/TB-QNVMT Về việc hoạt động chính thức của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 22/07/2015 0
981 2408/VP-QLDTu V/v Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 22/07/2015 0
982 3559/TM-SVHTTDL Tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2015 22/07/2015 0
983 1603/TB-SYT về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Y tế thành phố 21/07/2015 1
984 5247/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng 21/07/2015 2
985 5621/UBND-NCPC V/v tăng cường quản lý tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 21/07/2015 0
986 5234/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố 21/07/2015 2
987 5249/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cử cán bộ, công chức, tham dự kỳ thi nâng ngạch lên cán sư, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương 21/07/2015 0
988 5269/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tại thành phố Đà Nẵng 21/07/2015 0
989 50/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Khao học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 20/07/2015 0
990 740/TB-SKHDT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 19/07/2015 0
991 49/TB-SKHCn Về việc giới thiếu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 19/07/2015 0
992 269/TB-KHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Thái Bình 19/07/2015 0
993 26/TB-NLCLC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực CLC 19/07/2015 0
994 5177/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án thiết lập chuyên mục Kiều bào trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 19/07/2015 0
995 2588/QĐ-BGTVT Về việc ủy quyền cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối với dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia 19/07/2015 0
996 5508/UBND-QLDTh về việc triển khai thực hiện Thồng báo số 363-TB/TU ngày 30/6/2015 của Thành ủy Đà Nẵng 16/07/2015 0
997 5506/UBND-VX V/v giải quyết kiến nghị của Liên hiệp các Hội KHKT thành phố 16/07/2015 0
998 109/BCĐ-KTN V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn laaij, sản xuất kunh doạnh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm 16/07/2015 0
999 2332/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 15/07/2015 0
1000 205/TB-TTTH Chức vụ và chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh Cao Bằng 15/07/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập