VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
901 712/TB-SKHCN Về việc thay đổi mẫu dấu Thanh tra sở Khoa học và công nghệ 13/09/2015 0
902 182/TB-PKT Về việc giới thiệu thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng phòng kinh tế quận Cẩm Lệ 13/09/2015 0
903 445/TB-UBND Về việc giới thiệu chữ ký Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn 13/09/2015 0
904 6563/QĐ-UBND V/v phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách địa bàn chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, bão trong năm 2015 gây ra 13/09/2015 0
905 3551/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chữ ký và con dấu 10/09/2015 0
906 1107/ĐAN-TH V/v giới thiệu các dự án có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/09/2015 0
907 123-TB/BTCTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy 09/09/2015 0
908 41/2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 08/09/2015 0
909 483/NLCLC-TTHT V/v tạm ngừng tuyển sinh bậc đại học theo Đề án 922 năm 2015 và đăng ký chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2016 08/09/2015 0
910 5653/SXD-QLXD V/v đảm bảo chất lượng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/09/2015 3
911 1828/SNG-VPDD V/v tham dự Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 06/09/2015 0
912 2089/TB-SYT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 02/09/2015 0
913 6931/UBND-KTTH V/v kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định về phí, lệ phí và phí trông giữ xe 31/08/2015 0
914 2785/VP-KTN V/v quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên INternet 31/08/2015 0
915 2179/SKĐTBXH V/v bảo đảm an toàn trong sử dụng thang máy, thang cuốn 31/08/2015 0
916 108/BC-SKHCN Nội dung xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp 30/08/2015 0
917 81/PMC-ĐN V/v kiểm tra hệ thống báo chữa cháy bằng CO phòng lưu trũ định kỳ 27/08/2015 0
918 2751/VP-VX V/v hướng dẫn treo cờ Tổ quốc đúng quy định 27/08/2015 0
919 874/TB-SXD Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 26/08/2015 0
920 6276/QĐ-UBND Về việc quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí điện thoại di động để phục vị công tác 26/08/2015 0
921 24/2015/QĐ-UBND Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ 26/08/2015 0
922 6240/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 26/08/2015 0
923 437/NLCLC-TTHT V/v thông báo lịch học khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 26/08/2015 0
924 716/TTr-SVHTTDL TB: Tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 25/08/2015 0
925 6662/VPCP-KGVX V/v dỡ bỏ khuyến nghị người dân không nên đi đến Hàn Quốc theo nội dung khuyến nghị chung tại Công điện số 790/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh MERS 23/08/2015 0
926 172/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 năm 2015 20/08/2015 0
927 174/BC-UBND Sơ kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2015 20/08/2015 0
928 79/PMCĐN V/v phối hợp thực hiện nội quy Tòa nhà 20/08/2015 0
929 6610/UBND-QLDth V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/08/2015 0
930 704/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và thực hiện Bộ quy tắc xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn Đà Nẵng năm 2015 19/08/2015 0
931 4118/SVHTTDL-VP V/v cung cấp thông tin sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN 19/08/2015 0
932 916/TB-BQL Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 18/08/2015 0
933 22/2015/QĐ-UBND Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2015 0
934 2644/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2015 0
935 204/BC-STC Về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 17/08/2015 0
936 6439/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
937 231/ĐKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 16/08/2015 0
938 5954/QĐ-UBND Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ỦY ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
939 5944/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy phóng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
940 6450/UBND-VX V/v xây dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hằng năm 16/08/2015 0
941 1035/TB-SKHCN Giới thiệu chữ ký Chánh thanh tra sở khoa học và công nghệ 13/08/2015 0
942 3048/TB-SGTVT Về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ qua mạng INternet 13/08/2015 0
943 2609/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 13/08/2015 0
944 6412/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 12/08/2015 0
945 409/TB-SKHCN Về việc thay đổi tên gọi các phòng, đơn vị thuộc sở khoa học và công nghệ 12/08/2015 0
946 32-TB/HNDT V/v giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
947 20/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2015 0
948 1938/SNV-CCHC V/v tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố 12/08/2015 0
949 5826/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 11/08/2015 0
950 1320/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bưu điện T26 trực thuộc Cục Bưu điện Trung ương 11/08/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập