VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
901 7286/UBND-KTN V/v triển khai Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạng triển khai thi hành Luật HTX 15/09/2015 0
902 26/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên 14/09/2015 0
903 1418/HD-SNN&PTNT Quản lý thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2015 2
904 6602/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đơi với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 14/09/2015 0
905 6590/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng phó với các kịch bàn thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2015 14/09/2015 0
906 6593/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2015 0
907 124/DNICT-CNTV Về việc ứng cứu xử lý, hỗ trợ vận hành chính quyền điện tử 14/09/2015 Trung tâm CNTT-TT 0
908 712/TB-SKHCN Về việc thay đổi mẫu dấu Thanh tra sở Khoa học và công nghệ 13/09/2015 0
909 182/TB-PKT Về việc giới thiệu thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng phòng kinh tế quận Cẩm Lệ 13/09/2015 0
910 445/TB-UBND Về việc giới thiệu chữ ký Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn 13/09/2015 0
911 6563/QĐ-UBND V/v phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách địa bàn chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, bão trong năm 2015 gây ra 13/09/2015 0
912 3551/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chữ ký và con dấu 10/09/2015 0
913 1107/ĐAN-TH V/v giới thiệu các dự án có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/09/2015 0
914 123-TB/BTCTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy 09/09/2015 0
915 41/2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 08/09/2015 0
916 483/NLCLC-TTHT V/v tạm ngừng tuyển sinh bậc đại học theo Đề án 922 năm 2015 và đăng ký chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2016 08/09/2015 1
917 5653/SXD-QLXD V/v đảm bảo chất lượng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/09/2015 4
918 1828/SNG-VPDD V/v tham dự Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS 06/09/2015 0
919 2089/TB-SYT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 02/09/2015 0
920 6931/UBND-KTTH V/v kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định về phí, lệ phí và phí trông giữ xe 31/08/2015 0
921 2785/VP-KTN V/v quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên INternet 31/08/2015 0
922 2179/SKĐTBXH V/v bảo đảm an toàn trong sử dụng thang máy, thang cuốn 31/08/2015 0
923 108/BC-SKHCN Nội dung xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp 30/08/2015 0
924 81/PMC-ĐN V/v kiểm tra hệ thống báo chữa cháy bằng CO phòng lưu trũ định kỳ 27/08/2015 0
925 2751/VP-VX V/v hướng dẫn treo cờ Tổ quốc đúng quy định 27/08/2015 0
926 874/TB-SXD Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 26/08/2015 0
927 6276/QĐ-UBND Về việc quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí điện thoại di động để phục vị công tác 26/08/2015 0
928 24/2015/QĐ-UBND Hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ 26/08/2015 0
929 6240/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 26/08/2015 0
930 437/NLCLC-TTHT V/v thông báo lịch học khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 26/08/2015 0
931 716/TTr-SVHTTDL TB: Tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 25/08/2015 0
932 6662/VPCP-KGVX V/v dỡ bỏ khuyến nghị người dân không nên đi đến Hàn Quốc theo nội dung khuyến nghị chung tại Công điện số 790/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh MERS 23/08/2015 0
933 172/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 năm 2015 20/08/2015 0
934 174/BC-UBND Sơ kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2015 20/08/2015 0
935 79/PMCĐN V/v phối hợp thực hiện nội quy Tòa nhà 20/08/2015 0
936 6610/UBND-QLDth V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/08/2015 0
937 704/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền và thực hiện Bộ quy tắc xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn Đà Nẵng năm 2015 19/08/2015 0
938 4118/SVHTTDL-VP V/v cung cấp thông tin sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN 19/08/2015 0
939 916/TB-BQL Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 18/08/2015 0
940 22/2015/QĐ-UBND Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2015 0
941 2644/VP-QLDth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2015 0
942 204/BC-STC Về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 17/08/2015 0
943 6439/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
944 231/ĐKVTTB Giới thiệu chức danh và chữ ký 16/08/2015 0
945 5954/QĐ-UBND Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ỦY ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
946 5944/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy phóng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 16/08/2015 0
947 6450/UBND-VX V/v xây dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hằng năm 16/08/2015 0
948 1035/TB-SKHCN Giới thiệu chữ ký Chánh thanh tra sở khoa học và công nghệ 13/08/2015 0
949 3048/TB-SGTVT Về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ qua mạng INternet 13/08/2015 0
950 2609/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 13/08/2015 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập