VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
851 190/BC-TTKT Thực trạng hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập 11/10/2015 0
852 96/PMCĐN-VP V/v thời gian làm việc tại Tòa nhà TTHC thành phố 11/10/2015 0
853 7516/QĐ-UBND Thành lập Đội phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 08/10/2015 0
854 7517/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 08/10/2015 0
855 210/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015 08/10/2015 0
856 145/VNCPTKTXH V/v chuyển địa điểm làm việc 08/10/2015 0
857 3152/VP-KTN V/v Nghị định của Chính phủ Quy định về đầu tư ra nước ngoài 08/10/2015 0
858 271/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện 05/10/2015 0
859 193/TB-PKT Về việc giới thiệu chức dnah và chữ ký đồng chí Phó trưởng phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ 05/10/2015 0
860 300/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp 05/10/2015 0
861 7841/UBND-QLDtu V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vậ liệu xây không nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/10/2015 0
862 1311/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre 04/10/2015 0
863 298/TB-SKHCN Giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Huỳnh Minh Tuấn Phóa Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp 04/10/2015 0
864 498/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng phòng Quản lý chuyên ngành 01/10/2015 0
865 28/2015/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng evef việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/10/2015 0
866 7261/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành 01/10/2015 0
867 44/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiên đọ khí tượng thủy văn 30/09/2015 0
868 3651/TB-BKHCN Thông báo giới thiệu chữ ký 30/09/2015 0
869 12/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị 30/09/2015 0
870 1701/BHXH-CĐBHXH V/v sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết hướng các chế độ BHXH 30/09/2015 0
871 50/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng 29/09/2015 0
872 276-TB/UBKTTU Chức danh và chữ ký đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 29/09/2015 0
873 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường 28/09/2015 0
874 590/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Sơn La 28/09/2015 0
875 1166/MĐC-HCTH V/v giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất 27/09/2015 0
876 630/TB-VQH Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng 27/09/2015 0
877 863/SKHCN-VP Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Bình Thuận 24/09/2015 0
878 2996/VP-KTN V/v Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 24/09/2015 0
879 511/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu học bổng CHevening của Bộ Ngoại giao Anh, 14h ngày 01/10/2015 23/09/2015 0
880 6954/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 23/09/2015 0
881 2982/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 22/09/2015 0
882 187/TB-UBND V/v Treo cờ tổ quốc nhân Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV ngày 28/9/2015 22/09/2015 0
883 193/BC-UBND Chỉ đạo, điêu hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã họi, quốc phòng, an ninh tháng 8 năm 2015 22/09/2015 0
884 2981/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 22/09/2015 0
885 2977/VP-KTN V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính 22/09/2015 0
886 27/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng 22/09/2015 0
887 3519/TB-BKHCN Giới thiệu chữ ký 21/09/2015 0
888 6871/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 21/09/2015 0
889 7332/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng 16/09/2015 0
890 7354/UBND-VX Về công tác tổ chức và phục vụ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố 16/09/2015 0
891 684/TB-ĐHSP Tổ chức Diễn đãn vật lý "Khoa học vật liệu, kỹ thuyết và thực nghiệm lần thứ nhất năm 2015, 2 ngày 31/10-01/11/2015" 16/09/2015 0
892 2891/VP-KTN V/v Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT 15/09/2015 0
893 10/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị 15/09/2015 0
894 7286/UBND-KTN V/v triển khai Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạng triển khai thi hành Luật HTX 15/09/2015 0
895 26/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên 14/09/2015 0
896 1418/HD-SNN&PTNT Quản lý thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2015 1
897 6602/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đơi với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 14/09/2015 0
898 6590/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng phó với các kịch bàn thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2015 14/09/2015 0
899 6593/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2015 0
900 124/DNICT-CNTV Về việc ứng cứu xử lý, hỗ trợ vận hành chính quyền điện tử 14/09/2015 Trung tâm CNTT-TT 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập