VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
501 06/NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
502 05./NQ-HĐND bầu Chủ tịch UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
503 01/NQ-HĐND bầu Chủ tịch HĐND TP kỳ họp thứ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
504 03./NQ-HĐND bầu lãnh đạo Ban và Chánh Văn phòng kỳ họp 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
505 02./NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
506 1075/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 16/06/2016 0
507 03/TB-VPDDBQH Trụ sở làm việc , mẫu dấu Văn phòng Đoàn DBQH thành phố và giới thiệu chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng 16/06/2016 0
508 293-CV/BTGTU V/v một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan Trung ương để bán sách 15/06/2016 0
509 323/TB-STTTT Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 15/06/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
510 06./NQ-HĐND Nghị quyết bầu PCT và UV UBND (Thay cho bản cũ đã ban hành) 15/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
511 07/NQ-HĐND bầu Hội thẩm nhân dân kỳ 1 15/06/2016 0
512 04./NQ-HĐND số lượng và cơ cấu các Ban kỳ 1 15/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
513 3809/QĐ-UBND Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ông Thái Bá Cảnh 14/06/2016 0
514 39/TB-SDL V/v thông báo hoạt động website Sở Du lịch 14/06/2016 Sở Du lịch 0
515 307/TB-SKHCN Chức danh và giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên 14/06/2016 0
516 3785/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 13/06/2016 0
517 3784/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 13/06/2016 0
518 281/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 13/06/2016 0
519 141/BC-UBBC Tổng kết công tác bầu cử đại beieru QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Đà Nẵng 13/06/2016 0
520 19/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/06/2016 0
521 4180/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 36-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 08/06/2016 2
522 1637/VP-KT1 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/06/2016 0
523 721/TB-BCH Giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 08/06/2016 0
524 09/TB-BTV Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Nguyễn Thi Thu Hà - Chủ tịch Hội 08/06/2016 0
525 10/TB-BTV Giới thiệu chức danh và phân công phụ trách của Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 08/06/2016 0
526 14/2016/SKHĐT-KTN Hướng dẫn trình tư, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 07/06/2016 0
527 18/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
528 1614/VP-NC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 07/06/2016 0
529 12/TB-BTCD V/v giới thiệu chữ ký của Trưởng ban Tiếp công dân thành phố, Phó Trưởng ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
530 3478/QĐ-UBND Về việc trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không có nguồn nuôi dưỡng 02/06/2016 0
531 55/QĐ-HĐND QĐ v/v thành lập VP HĐND TPĐN 02/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
532 346/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 01/06/2016 1
533 258/SKHCN-VP Thông báo và giới thiệu chữ ký 01/06/2016 0
534 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2016 0
535 115/TB-TTUD Về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 31/05/2016 0
536 17/TB-SDL Về việc phân công lãnh đạo Sở DL 31/05/2016 Sở Du lịch 0
537 75/TB-UBND Về việc ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và mô hình "Tuyến đường văn minh đô thị" "Chợ văn minh thương mại" năm 2015 30/05/2016 0
538 14/TB-SVHTT TB: mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo Sở VHTT 30/05/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
539 3904/UBND-KT2 V/v tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư 29/05/2016 0
540 09/TB-SDL TB giới thiệu mẫu dấu, trụ sở làm việc và chức danh, chữ ký 29/05/2016 Sở Du lịch 0
541 900/QĐ-TTg Về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học , kỹ thuật và văn háo với nước ngoài 26/05/2016 0
542 1500/VP-BTCD V/v thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở Tiếp công dân thành phố 26/05/2016 0
543 1338/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/05/2016 0
544 07/TB-SVHTTDL TB: về địa mail của Sở VHTT thành phố đà nẵng 25/05/2016 0
545 02/TB-SVHTTDL TB: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở VHTT 25/05/2016 0
546 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/05/2016 0
547 125/TB-UBBC Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 24/05/2016 0
548 50/TB-BQLDA Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng 24/05/2016 0
549 72/QĐ-VP Ban hành Nội quy quản lý và bảo vệ địa điểm cấm tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 23/05/2016 0
550 3786/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 23/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập