VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
451 01 Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
452 632 ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 của thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
453 50 Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu của Đội Quản lý thị trường số 10 trực thuộc 17/01/2013 0
454 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Tho Quang thuộc thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
455 160/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 20/01/2013 0
456 183 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng" của công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa Khoa Tâm trí Đà Nẵng 20/01/2013 0
457 679 Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2013 20/01/2013 0
458 02/2013/TT-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 21/01/2013 0
459 02/2013/TT-BTTTT Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 21/01/2013 0
460 171/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 21/01/2013 0
461 733/QĐ-UBND Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2013 22/01/2013 0
462 02/QĐ-BTV Thành lập các Ban chuyên môn của Hội Nữ trí thức thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017 22/01/2013 0
463 16/TB-VP Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 23/01/2013 0
464 304/BTTTT-BC V/v hoạt động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) 24/01/2013 0
465 802/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố 24/01/2013 0
466 62/TB-TA Về việc chuyển trị sở làm việc 27/01/2013 0
467 868/UBND-QLDTu V/v hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị đầu tư 28/01/2013 0
468 14/TB Tổ chức lớp học Tin học Văn phòng 28/01/2013 0
469 238/VP-VX V/v triển khai văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 28/01/2013 0
470 20/TB-UB Về việc Treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 83 nă ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013) 28/01/2013 0
471 249/Vp-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/01/2013 0
472 115/BCH-TH V/v thông báo cá nhân giả danh Bộ Chỉ huy bán bộ tranh ảnh về Trường Sa 29/01/2013 0
473 20/BC-UBND Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015" 29/01/2013 0
474 19/BC-UBND Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 29/01/2013 0
475 18/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2013 30/01/2013 0
476 06/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 4 khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2013 0
477 07/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản ý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điều khắc Chăm 30/01/2013 0
478 09/TB-VP Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân thành phố 31/01/2013 0
479 08/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố 31/01/2013 0
480 585/ĐHĐN Tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Đề án 911 đợt 1 năm 2013 của Đại học Đà Nẵng 31/01/2013 0
481 1067/UBND-QLDTu V/v đảm bảo giao thông phục vụ tết Quý Tỵ và kiểm tra ra quân đầu năm các công trình trên địa bàn thành phố 03/02/2013 0
482 1192/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp đảm báo an ninh trật tự, an toàn phóng cháy chữa cháy tại khu chung cư, nhà liền kề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/02/2013 0
483 29/NLCLC V/v giới thiệu ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn độ 04/02/2013 0
484 268/STC-ĐT V/v áp dụng Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính 05/02/2013 0
485 16/2013/NĐ-CP Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 05/02/2013 0
486 1160/UBND-VX V/v bổ sung nhân vât vào Quỹ tên đường 05/02/2013 0
487 208/TB-TGV Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc 06/02/2013 0
488 146-TB/TU Về việc phụ trách Thành ủy Đà Nẵng 06/02/2013 0
489 27/BC-UBND Về việc công tác chuẩn bị đón Tết, tình hình thị trường và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước, trong và sau Tết 2013 14/02/2013 0
490 90/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành 17/02/2013 0
491 03/CV-PVH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Anh Tuấn, Phó Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế 17/02/2013 0
492 10/TTCNSH V/v báo cáo tình hình sử dụng dự toán kinh phí ngân sách năm 2012 18/02/2013 0
493 97-TB/TU Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy 18/02/2013 0
494 98-TB/QU Giới thiệu chức danh và chữ ký Phạm Tấn Xử - Phó Bí thư quận ủy 18/02/2013 0
495 03/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên Vũ Văn Thắng 18/02/2013 0
496 319/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 19/02/2013 0
497 329/Vp-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 19/02/2013 0
498 20/QLKH V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành KSCLSPHH 19/02/2013 0
499 147/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nhà nước giai đoạn 2011-2015 19/02/2013 0
500 336/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 20/02/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập