VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
451 2215/VP-NC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 11/07/2016 0
452 2235/VP-KT2 V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 11/07/2016 0
453 1619/SNG-LSVK V/v tham quan tàu Hoa Kỳ và Nhật Bản 11/07/2016 Sở Ngoại vụ 0
454 5001/KH-UBND Công tác ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 10/07/2016 0
455 105/TB-UBND Về việc phân công tạm thời công việc của Lãnh đạo UBND thành phố 10/07/2016 0
456 175/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm Kỳ 2016-2021 10/07/2016 UBND quận Thanh Khê 0
457 4950/UBND-QLDth V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 10/07/2016 0
458 151/TB-STNMT Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 10/07/2016 0
459 4484/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ 08/07/2016 0
460 12/TB-UBND Về việc phân công tạm thời công việc của Lãnh đạo UBND thành phố 07/07/2016 0
461 19/TB-HĐND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn 06/07/2016 0
462 5598/VPCP-TTĐT V/v sử dụng thư điện tử công vụ 05/07/2016 0
463 99/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/07/2016 0
464 4847/KH-UBND Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giia đoạn 2016-2020 04/07/2016 0
465 4363/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc nhập, đăng tài, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng 04/07/2016 0
466 19/TB-MTTQ Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2014-2019 04/07/2016 0
467 4286/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 03/07/2016 0
468 1194/TB-STP thông báo về việc phân công nhiệm vụ các Phó Giám đốc Sở Tư pháp 03/07/2016 0
469 05/TB-HĐND TB giới thiệu chữ ký đ/c Nguyễn Nho Trung 03/07/2016 Hội đồng Nhân dân 0
470 06/TB-HĐND TB nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 03/07/2016 Hội đồng Nhân dân 0
471 4254/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Thành ủy ĐN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 01/07/2016 0
472 156/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
473 157/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2016 UBND quận Thanh Khê 0
474 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 29/06/2016 0
475 522/STP-VP Chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố 29/06/2016 0
476 05/CT-UBND Về việc phat động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII 26/06/2016 0
477 4602/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo 26/06/2016 0
478 98/QĐ-VP Ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Bãi đỗ xe ngầm phía Nam Trung tâm hành chính thành phố 23/06/2016 0
479 03/TB-HĐND/TB-HĐND TB v/v giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Pháp chế 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
480 04/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh và chữ ký lãnh đạo Ban VH-XH 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
481 02/TB-HĐND./TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Đô thị 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
482 217/TB-PTTH Về việc giới thiệu chức cụ và chữ ký Lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 23/06/2016 0
483 01/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban KT-NS 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
484 4032/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên 22/06/2016 0
485 498/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi mẫu dấu, chức danh, chữ ký 22/06/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
486 98/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở 21/06/2016 Sở Tài chính 0
487 4501/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2016 20/06/2016 1
488 62-BC/BTGTU Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 20/06/2016 0
489 94/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2016 20/06/2016 0
490 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử đụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/06/2016 0
491 3959/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCTQG hai năm 2016-2017, định hướng 2020 trên địa bàn Đà Nẵng 19/06/2016 0
492 03/TB-HĐND Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký lãnh đạo VPHĐND TPĐN 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
493 323/TB-BQLKCNC V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 19/06/2016 Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng 0
494 06/NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
495 05./NQ-HĐND bầu Chủ tịch UBND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
496 01/NQ-HĐND bầu Chủ tịch HĐND TP kỳ họp thứ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
497 03./NQ-HĐND bầu lãnh đạo Ban và Chánh Văn phòng kỳ họp 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
498 02./NQ-HĐND bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố kỳ 1 19/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
499 1075/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 16/06/2016 0
500 03/TB-VPDDBQH Trụ sở làm việc , mẫu dấu Văn phòng Đoàn DBQH thành phố và giới thiệu chức danh, chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng 16/06/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập