VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
81 147/STC-HCSN V/v thẩm định dự toán chi sự nghiệp KHCN năm 2011 25/01/2011
82 930/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011 26/01/2011 0
83 927 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 26/01/2011 0
84 963/QĐ-UBND ` Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thóng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 26/01/2011 0
85 10/TTTP-VP V/v cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự khóa đào tạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 26/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập