VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
211 99/2011/ND-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26/10/2011 0
212 9457 Về việc phân công Laxnhd dạo UBND thành phố phụ trách chỉ đạo công tác thu hồi đất, giải tỏa đền bù các dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/11/2011 0
213 219 V/v đăng ký tham gia học bổng ENdeavour quản lý (Úc) niên khóa 2012 06/11/2011 0
214 2860 V/v giới thiệu mẫu dấu và chữ ký Địa chỉ của Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ : Phòng 317, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.39439663 13/11/2011
215 105 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 15/11/2011 0
216 104/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu 15/11/2011 0
217 106 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chức ký số 22/11/2011 0
218 7646 V/v tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND 27/11/2011 0
219 3894 V/v tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo thành phố với đại diện các doanh nghiệp 27/11/2011 0
220 10220 Về veiecj thành lập Hội đồng Giao dục quốc phòng, an ninh thành phố Đà nẵng 28/11/2011 0
221 3910 V/v hạn chế tổ chức các hoạt động gây cản trở giao thông trong khu vực nội thành 28/11/2011 0
222 3911 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 28/11/2011 0
223 10499 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020 07/12/2011 0
224 7900 Tổ chwucs cuộc thi dù bay Quốc tế Đà Nẵng 2012 07/12/2011 0
225 10598 Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/12/2011 3
226 10654 ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 12/12/2011 0
227 4091 V/v thông bsao văn bản mới ban hành của Trung ương 14/12/2011 0
228 2406 Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 17/12/2011 0
229 10900 Phê duyệt chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 20/12/2011 0
230 36 Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCn-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chết ự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kHCN công lâp 25/12/2011 0
231 4296 V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/12/2011 0
232 27 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 04/01/2012 0
233 43 Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 08/01/2012 0
234 78 Vv/ thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 10/01/2012 0
235 73/TB-SNV Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính 2011 16/01/2012 0
236 684/QD-UBND qUYẾT ĐỊNH ban hành chương trình hành động 17/01/2012 0
237 798/QĐ-UBND QĐ Phân công giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch theo dõi, chỉ đạo triển khai xây dựng 12 công trình trọng điểm 2012 18/01/2012
238 701/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng TT CNSH 18/01/2012
239 15 Về việc chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 30/01/2012 0
240 544 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương trong một số lĩnh vực 01/02/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập