VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
181 6892 V/v ban hành kế hoạch thực hiện bình đẳng giới tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 09/08/2011 0
182 102 V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 10/08/2011
183 15/2011/TT-NNNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh 11/08/2011 0
184 4976 V/v triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sahcs nhà nước 15/08/2011 0
185 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đỏi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2011 0
186 24/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định chính sahcs hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đốiv ới đối tượng thuộc diện di dời, , giải tỏa, thu hôi đất sản xuất trên địa bàn thành phố 21/08/2011 0
187 5155 V/v thực hiện công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng 23/08/2011 0
188 2865 Về hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ thẩm định và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng 29/08/2011 0
189 159 V/v chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS Nhật Bản 29/08/2011 1
190 151 V/v mời tham gia cuộc thi ý tưởng xây dựng và phát trienr thành phối Đà Nẵng lần II 31/08/2011 0
191 611 V/v thay đổi địa chỉ đơn vị 07, đươcng Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 04/09/2011 0
192 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cáo thành phố Đà Nẵng 09/09/2011 0
193 25 V/v mời tham dự hội thảo thông tin về chương trình học bổng Cambridge 11/09/2011 0
194 7883 Về việc quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2011 0
195 3018 Về việc thành lập Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thông và miền núi giai đoạn 2011-2015 25/09/2011 0
196 4951 Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trinhfmuwcj tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, lonhx vực năng lượng và giao thông" 27/09/2011 0
197 147 V/v mời tham gia lớp Đại học văn bằng 2 ngành báo chí 28/09/2011 0
198 8491 V/v điều chỉnh Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 28/09/2011 0
199 8520 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3335/QĐ-BCD ngày 05/5/2009 của Trưởng banc hỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng 29/09/2011 0
200 157 Về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Câu lạc bộ trẻ thành phố Đà Nẵng tại số nhà 295 đường Nguyễn Chí Thanh (tầng 3), phường Phước Ninh, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng 29/09/2011
201 8578 Về viecj quy định quản lý kiến trúc, xây dựng tại Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 30/09/2011 0
202 26/2011/TT-BKHCn Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 03/10/2011 0
203 759 V/v mời tham dự khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp và khai thác thông tin Thời gian: 8h ngày 12/10/2011 05/10/2011 0
204 145 Về việc thay đổi địa điểm làm việc vủa Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Phòng 1012 tầng 10, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộ Điện thoại: 04.22423401 09/10/2011
205 6427 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ 13/10/2011 0
206 2592 Về việc chuyển trụ sở làm việc 13/10/2011 0
207 9253 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/10/2011 0
208 9213 Phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ mới về tiền lương và phụ cấp năm 2011 đối với các đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng 24/10/2011 0
209 998 Về chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước theo Nghi định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ 24/10/2011
210 6732 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố 25/10/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập