VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
151 626 Về việc triển khai hoạt động Trung tâm phụ sản nhi 07/04/2011 0
152 2032 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP của Chính phủ 12/04/2011 0
153 2033 V/v trợ cấp khó khăn theo QĐ số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng chính phủ 12/04/2011 0
154 343 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thác sĩ chuyên ngành chính sahcs công chương trình học bổng 13/04/2011 0
155 365 V/v thông báo tuyển sinh lớp cao học Quốc tế Okayama - Hế khóa 5 (2011-2015) 18/04/2011 0
156 381.TB-DHKT V/v tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chính sách công, năm học 2011-2013 24/04/2011 0
157 3714 V/v phê duyệt danh mục tài sản tạm dừng mua sắm phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ 03/05/2011 0
158 2681 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố 10/05/2011 0
159 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 16/05/2011 0
160 2828.UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy 16/05/2011 0
161 339 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 16/05/2011 0
162 865 V/v học bổng ngắn hạn tại Ấn Độ 18/05/2011 0
163 28 Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký 24/05/2011 0
164 148 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 5 năm 2011 29/05/2011 0
165 2570 Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 24 31/05/2011 0
166 4931 Về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở 13/06/2011 0
167 26/2011/TTLT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trwofng tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông 15/06/2011 0
168 84/2011//TT-BTC Hướng dẫn một số chính sahcs tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ 15/06/2011 0
169 5259 Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 21/06/2011
170 5366 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 23/06/2011
171 17/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 6 và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của ỦY ban nhan đan thành phố Đà Nẵng 03/07/2011 0
172 1117/ V/v chương trình học bổng ASEAN của chính phủ NewZealand 03/07/2011 0
173 2131 V/v thông báo văn bản mới ban hành 04/07/2011 0
174 2189 V/v kinh phí tổ chức kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm 10/07/2011 0
175 5885 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng Vùng đệm Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng 11/07/2011 1
176 1674 Giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trần Văn Tùng 18/07/2011
177 1685 Thông báo giới thiệu chữ ký ông Mai Hà - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ - bà Lê Thị Việt Lâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ 19/07/2011
178 91 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 29/07/2011
179 12 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố thành phố Đà Nẵng 02/08/2011 0
180 104 V/v thông báo số diện thoại của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các phòng cảnh sát PC và CC tại địa phương 08/08/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập