VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
121 1035 V/v chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN 28/02/2011 0
122 30/2011/TT-BTC Quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước 01/03/2011 0
123 1037 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, phát triển ngành mây tre 01/03/2011 0
124 05/TB-SKHDT V/v thay đổi trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 01/03/2011 0
125 265 V/v thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV 08/03/2011 0
126 32 V/v thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2011 08/03/2011 0
127 496 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/03/2011 0
128 523 Ban hành chương trình hành cộng của Hội Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp nhủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội 09/03/2011 0
129 33 V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký Lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 10/03/2011 0
130 434 V/v thông báo thực hiện dịch vụ trực tuyến đối với thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hộ thảo quốc tế 13/03/2011 0
131 558 V/v hướng dẫn đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2012 13/03/2011 0
132 14/TB-TTUD V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ 15/03/2011 0
133 08 V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc Sở 15/03/2011 0
134 16 V/v khảo sát tài liệu liệu trữ 16/03/2011 0
135 755 V/v thông báo văn bản mới ban hành 16/03/2011 0
136 2140 V/v thành lập Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
137 2141 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng thuojc Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
138 2139 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
139 2258 Xử lý số liệu chi ngân sách thành phố năm 2010 (đợt 1) 23/03/2011 0
140 864 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 23/03/2011 0
141 809 Ban hành chương trình hành động của Bộ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 24/03/2011 0
142 81/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 3 năm 2011 24/03/2011 0
143 854 Về việc tặng cờ thi đua của Bộ Khoa học và công nghệ 30/03/2011 0
144 1909 V/v không lưu thông xe trong khu vưc bắn pháo hoa 04/04/2011 0
145 423 v/v thỏa thuận điều động công chức 04/04/2011 1
146 2632 Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/04/2011 0
147 04 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/04/2011 0
148 561 Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ liên kết với Đại học khoa học ứng dụng Cologhe, CHLB Đức 05/04/2011 0
149 47 V/v phân công nhiệm vụ giữa chánh văn phòng và các Phó chánh Văn phòng UBND thành phố 06/04/2011 0
150 767 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ tại các địa phương 06/04/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập