VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1351 10082/UBND-QLĐTư V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố 07/11/2014 0
1352 65/2014/TT-BGTVT Ban hành Định mức khung kinh tế -kỹ thuạt áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 09/11/2014 0
1353 00000 Danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2014 09/11/2014 0
1354 4144/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 10/11/2014 0
1355 141/TB-TĐC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An 10/11/2014 0
1356 71/QĐ-HĐQGTNN Về việc phê duyệt Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước 10/11/2014 1
1357 8138/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Giám sát việc thi tuyển, xét tuyển viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 11/11/2014 0
1358 8149/QĐ-UBNd Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng , khai thác và phát triển mô hình thủy lực thành phố Đà Nẵng 11/11/2014 0
1359 1077/BQL-VP V/v xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 11/11/2014 0
1360 8116/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 11/11/2014 0
1361 2224/TB-HQĐNg V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 12/11/2014 0
1362 236-TB/UBKTTU chức danh và chữ ký đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 12/11/2014 0
1363 4170/VP-KTN V/v đến án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020 12/11/2014 0
1364 08-TB/BNCTU Về việc thông báo đổi địa chỉ cơ quan 12/11/2014 0
1365 40/2014/QĐ-UBNd Ban hành Quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2014 0
1366 4221/VP-KTN V/v thông báo các văn bản mới ban hành của trung ương 16/11/2014 0
1367 2198/TB-BKHCN Về giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 16/11/2014 0
1368 8394/QĐ-UBND Về việc thành lập Đội Phòng cháy và Chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 17/11/2014 0
1369 4250/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/11/2014 0
1370 8449/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính "Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài" và "Cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của trưởng đại diện và người lao động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài" 19/11/2014 0
1371 10565/UBND-QLĐTh V/v triển khai Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 20/11/2014 0
1372 8460/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/11/2014 1
1373 4446/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 24/11/2014 0
1374 76/QĐ-BCĐGTVT Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải 24/11/2014 0
1375 4308/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 24/11/2014 0
1376 10799/UBND-NCPC V/v phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đôt nhập cơ quan, công sở trộm cắp tài sản 24/11/2014 0
1377 42/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/11/2014 0
1378 8644/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, Ông Nguyễn Viết Nguyên 25/11/2014 0
1379 8677/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng nguồn thu sử dụng điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/11/2014 19
1380 4322/VP-KTN V/v thông báo văn bản QPPL mới của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/11/2014 1
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập