VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1291 219/TB-SDN Về việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 25/09/2014 0
1292 11658-QĐ/TU Ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 25/09/2014 0
1293 5602/SXD-QLCL V/v đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình 25/09/2014 0
1294 1023/STTTT-BCVt V/v sử dụng điện thoại nội bộ trên mạng MAN phục vụ phối hợp công tác và chỉ đạo điều hành 29/09/2014 0
1295 12/QĐ-KTDSBN Ban hành bảng thang điểm đánh giá thi đua (sửa đổi, bổ sung) của Khối thi đua các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 29/09/2014 0
1296 54/PMC-VP V/v đậu đỗ xe máy tầng hầm B2 tại tòa nhà TTHC Đà Nẵng 30/09/2014 0
1297 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1298 142-TB/QU về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 30/09/2014 0
1299 2185/SNV-CBCC V/v trả lời câu hỏi của các cơ quan, đơn vị tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng, quản lý công chức, viên chức 30/09/2014 0
1300 8785/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/09/2014 2
1301 3570/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 30/09/2014 0
1302 26/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh 30/09/2014 0
1303 12/GM-SNG Dự Hội thảo phát triển chính sách thương mại và hội nhập quốc tế,1,5 ngày, bắt đầu 8h ngày 9/10/2014, 30/09/2014 0
1304 142/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở khoa học và công nghệ 30/09/2014 0
1305 2748/VP-VX V/v thông báo mới ban hành 01/10/2014 0
1306 2741/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Chính phủ 01/10/2014 0
1307 2751/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 01/10/2014 0
1308 33/2014/QD-UBND Về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 01/10/2014 2
1309 8828/UBND-QLDth V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ mitinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn cấp thành phố 01/10/2014 0
1310 29/TB-VNCPTKTXH GV/v giới thiệu mẫu dấu, trụ sở, chữ ký lãnh đạo Viện 05/10/2014 0
1311 03/TB-KHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 05/10/2014 0
1312 110/TB-VHNT Chức danh và giới thiệu chữ ký Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 06/10/2014 0
1313 2776/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 07/10/2014 0
1314 2789/VP-KTN V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 07/10/2014 0
1315 63/TB-BQL V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 07/10/2014 0
1316 33/NLCLC Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc và Phó Giám đốc TTPTNNLCLC 07/10/2014 0
1317 4645/PC-VP Công văn số 3540/BKHCN-VCLCS ngày 30/9/2014 và Công văn số 3510/BKHCN-KHTH ngày 26/9/2014 07/10/2014 0
1318 34/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2014 0
1319 27/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 09/10/2014 0
1320 35/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 7 và khoản 1, Điều 8 chương III, quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/10/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập