VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1261 7688/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề môi trường cấp bách trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2014-2015 02/09/2014 0
1262 031/PMC-VP V/v nội quy hoạt động tại Tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 02/09/2014 0
1263 908/STTTT-CNTT V/v cảnh báo và đề nghị tăng cường bảo mật cho hệ thống máy tính tại cơ quan 02/09/2014 0
1264 1149/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 02/09/2014 0
1265 96-TB/BTCTU Giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng 03/09/2014 0
1266 27/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/09/2014 0
1267 2431/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/09/2014 0
1268 120/TTTTDVC V/v phối hợp tư vấn, hướng dẫn khách hàng khi cán bộ một cửa vắng mặt tạm thời 05/09/2014 0
1269 1526/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh 05/09/2014 0
1270 29/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2014 0
1271 186/VPDD V/v tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS, 15h ngày 24/9/2014 07/09/2014 0
1272 141/BC-UBND Kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại thành phố Đà Nẵng 08/09/2014 0
1273 1706/TB-TĐC Giới thiệu chức danh chữ ký 09/09/2014 0
1274 8033/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của chính phủ 09/09/2014 0
1275 2390/QĐ-BKHCN Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 09/09/2014 0
1276 4225/PC-VP Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 và Công văn số 3135/BKHCN-TĐKT ngày 29/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 10/09/2014 0
1277 2493/VP-KTN V/v thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/09/2014 0
1278 16/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 11/09/2014 0
1279 6481/QĐ-UBND Vv/ phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách địa bàn chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả trong mùa mưa, bão năm 2014 11/09/2014 0
1280 292/TB-VP Kết luận của đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về tình hình công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố 14/09/2014 0
1281 1016/TB-KBĐN Về việc thay đổi mẫu dấu mới 16/09/2014 0
1282 4323/PC-VP Quyết định số 2390/QĐ-BKHCn ngày 10/9/2014 và Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 18/09/2014 0
1283 2583/VP-KTN v/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 v/v công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong UDCNTT 18/09/2014 0
1284 101/KH-BCĐ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn ĐN 19/09/2014 0
1285 6714/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế quản lý vận hành và khai thác TT dữ liệu TPĐN 21/09/2014 0
1286 6727/QD-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 9448/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng 22/09/2014 0
1287 48/PMC V/v phương án đậu đỗ xe tại tầng hầm B1 tòa nhà TTHC Đà Nẵng 22/09/2014 0
1288 2094/SNV-CCHC V/v cấp thẻ đối với công chức, viên chức làm việc bên ngoài Trung tâm hành chính thành phố 23/09/2014 0
1289 681/TB-SKHCn Chức danh và giới thiệu chữ ký ông Lê Công Nhường- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định 24/09/2014 0
1290 2645/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 24/09/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập