VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1231 11/TB-CCTCĐLCL V/v giới thiệu chức danh và chữ kỹ của Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Phú Yên 14/08/2014 0
1232 20/PMC-VP V/v không thay đổi thiết kế nội thất ban đầu của Tòa nhà TTHC Đà Nẵng 14/08/2014 0
1233 5910/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 14/08/2014 0
1234 5612/QĐ-UBND Về việc ban hành Nội quy bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính thành phố 14/08/2014 0
1235 5613/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 14/08/2014
1236 7287/UBND-VX V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trong lĩnh vực du lịch và đối ngoại 14/08/2014 0
1237 30/HĐTT V/v thông báo thời gian và địa điểm nhận thẻ dự thi và nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2014 14/08/2014 0
1238 2261/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 17/08/2014 0
1239 2265/VP-VX Triển khai 6 văn bản về khoa học và công nghệ 17/08/2014 0
1240 273/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức dnah và chữ ký của ông Nguyễn Chí Thắng Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình 17/08/2014 0
1241 2965/TB-SGTVT Thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Giao thông vận tài thành phố Đà Nẵng 17/08/2014 0
1242 25/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/08/2014 0
1243 121/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 năm 2014 17/08/2014 0
1244 26/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/08/2014 0
1245 2304/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 20/08/2014 0
1246 1626-CV/TU V/v gửi nhận văn bản qua mạng 20/08/2014 0
1247 61/NQ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 20/08/2014 0
1248 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quxy đổi mới công nghệ quốc gia 24/08/2014 0
1249 13/CT-UBND Về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách thành phố những tháng cuối năm 2014 24/08/2014 0
1250 2339/VP-QLDtu V/v thông tư liên tịch ban hành Quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ 24/08/2014 0
1251 6095/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thu gom rác thải theo giờ trên địa bàn 05 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 24/08/2014 0
1252 1904/SKHDT-XDCB V/v triển khai thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư; hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 26/08/2014 0
1253 274/TB-VP Ý kiến kết luận của đồng chí Huỳnh Đức Thơ- Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virut Ebola trên địa bàn thành phố 26/08/2014 0
1254 263/TB-UBND Về việc giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu 26/08/2014 0
1255 275/TB-VP Kết luận của đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Cổng thông tin điện tử thành phố và các website thành viên 26/08/2014 0
1256 899/STTTT-CNTT V/v cảnh báo thư điện tử giả mạo 27/08/2014 0
1257 7609/UBND-QLDtu V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 27/08/2014 0
1258 31/PMC V/v bố trí phương án đỗ xe tạm thời trong và xung quanh tòa nhà TTHC 27/08/2014 0
1259 1885/TB-SNV Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 28/08/2014 0
1260 841/TB-BCH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 28/08/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập