VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1201 5124/QĐ-UBND Kế hoạch ban hành thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất TPĐN 30/07/2014 0
1202 01/TB-BQLKCNC Về việc giới thiệu muẫ dấu, chức danh và chữ kỹ của Lãnh đạo Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên 30/07/2014 0
1203 2060/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 30/07/2014 0
1204 1886/TB-STP Thời hạn tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Tư pháp thành phố 30/07/2014 0
1205 194/TB-CT Về việc thay đổi tên và chức danh đơn vị 30/07/2014 0
1206 153/TB-SLĐTBXH Thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở LĐTBXH 03/08/2014 0
1207 104/TB-TTTTDVC Về việc thay đổi tên Trung tâm giao dịch công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 04/08/2014 0
1208 2140/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 04/08/2014 0
1209 406/TB-BQLKCNC Thay đổi địa điểm làm việc và số điện thoại cố định của Ban Quản ký khu công nghệ cao Đà Nẵng 05/08/2014 0
1210 1649/SNV-CBCC V/v thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2014 05/08/2014 0
1211 2146/VP-KTN V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 05/08/2014 0
1212 2145/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 05/08/2014 0
1213 313/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước 06/08/2014 0
1214 1291/TB-SCT Về việc thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Công thương thành phố Đà Nẵng 06/08/2014 0
1215 26/HĐTT V/v thông báo thời gian và địa điểm ôn tập cho các trường hợp dự thi tuyển công chức năm 2014 06/08/2014 0
1216 1647/TB-SYT Về thwofi gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa đuiểm làm việc mới của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 06/08/2014 0
1217 436/BTĐKT-TH Thông báo thời gian tạm ngừng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới 07/08/2014 0
1218 1123/TB_SNN Thông báo thời hạn tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở NN&PTNT 07/08/2014 0
1219 50/TB-BQL Thời gian ngững tiếp nhân, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Ban Quản lý cadc KCN và chế xuất Đà Nẵng 07/08/2014 0
1220 5347/QĐ-UBND Quyết định v/v bãi bỏ Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của UBND TPĐN 10/08/2014 0
1221 5382/QĐ-UBND quyết định v/v thành lập nhà khách UBND thành phố ĐN 11/08/2014 0
1222 1399/SNG-VP V/v thông báo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 11/08/2014 0
1223 5465/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng 11/08/2014 0
1224 5501/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợ quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/08/2014 0
1225 5500/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý hoạt động các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Hải Châu 11/08/2014 0
1226 78/TB-STC Chuyển địa điểm làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 13/08/2014 0
1227 1989/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng 13/08/2014 0
1228 1454/HĐND-DN V/v phối hợp trong việc xử lý thông tin 14/08/2014 0
1229 7293/UBND-NCPC V/v tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 14/08/2014 0
1230 7292/UBND-NCPC V/v thực hiện ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra về công tác văn bản 14/08/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập