VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1141 1170/STNMT-VP V/v hỗ trợ, cung cấp thông tin về tình hình khai thác sử dụng tài nguyên và môi trường biển và hải đảo 12/06/2014 0
1142 687/TB V/v đổi tên Sở Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng và các phòng cảnh sát PCCC quận, huyện 15/06/2014 0
1143 233/TB-SKHCN giới thiệu chức danh và chữ ký 16/06/2014 0
1144 235/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Kiên Giang 16/06/2014 0
1145 152/TB-UBND Về việc dừng tổ chức cuộc thi người đẹp Đà Nẵng 2014 16/06/2014 0
1146 158/CSKVMT tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2014 18/06/2014 0
1147 2238/BKHCN-VP V/v sử dụng logo của Bộ Khoa học và Công nghệ 19/06/2014 1
1148 1247/SNV-QLVTLT V/v đăng ký văn bản đi, ghi số văn bản hành chính và lập sổ đăng ký văn bản đi 19/06/2014 0
1149 162/TQL V/v tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KHCN" tại TP. Hồ Chí Minh 22/06/2014 0
1150 1684/VP-QLDTu V/v thông tư ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phái thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 23/06/2014 0
1151 5425/UBND-KTTH V/v đăng tải thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước 23/06/2014 0
1152 668/KBDN-TT V/v triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN 25/06/2014 0
1153 4335/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo địa phương triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất thành phố Đà Nẵng 29/06/2014 0
1154 18/2014/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề và trường hợp được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất làm nhà ở (không thuộc diện giải tỏa được bố trí đất tái định cư) 29/06/2014 0
1155 00 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2 30/06/2014 0
1156 142/QĐ-VP V/v phân công nhiệm vụ giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố 01/07/2014 0
1157 25/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô 02/07/2014 0
1158 618/TB Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Phó Liên Đoàn trưởng phụ trách liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ 04/07/2014 0
1159 218/TB-VP về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 6 năm 2014 06/07/2014 0
1160 19/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 06/07/2014 0
1161 362/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội 07/07/2014 0
1162 1810/VP-QLDtu V/v thông báo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 07/07/2014 0
1163 643/TB-SKHDT V/v phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 07/07/2014 0
1164 63/2014/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/07/2014 0
1165 64/2014/NQ-HĐND Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam 09/07/2014 0
1166 65/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 09/07/2014 0
1167 62/NQ-HĐND Về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 09/07/2014 0
1168 61/2014/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa àn thành phố Đà Nẵng 09/07/2014 0
1169 60/2014/NQ-HĐND Quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/07/2014 0
1170 59/2014/NQ-HĐND Điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/07/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập