VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1021 07/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố 19/03/2014 2
1022 32/TQL V/v triển khai kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 19/03/2014 0
1023 70/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2014 19/03/2014 0
1024 2185/UBND-VX V/v Hỗ trợ vận động các ứng viên thma gia Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2014 19/03/2014 0
1025 191-BC/VPTU Báo cáo giữa tháng 3 năm 2014 19/03/2014 0
1026 114/TB-PKT Giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng phòng Phòng kinh tế quận Sơn Trà 20/03/2014 0
1027 41/TB-BCĐ Danh sách thành viên Ban chỉ đạo xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thành phố Đà Nẵng 20/03/2014 0
1028 446/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước 23/03/2014 0
1029 424/SNG-HTQT V/v học bổng thực sỹ toàn phần của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc 23/03/2014
1030 149/MĐC V/v giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục nhiệm kỳ 2010-2015 24/03/2014 0
1031 670/VP-KTN V/v thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 24/03/2014 0
1032 456/SCT-VP V/v thông tin email gửi văn bản điện tử và số điện thoại sử dụng hệ thống nhắn tin SMS 26/03/2014 0
1033 32-TB/VPTU Thông báo phân công công tác Trưởng, phó phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy 26/03/2014 0
1034 403/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 27/03/2014 0
1035 271/STTTT-CNTT Phòng ngừa, ngăn chặn bị lây nhiễm các mạng Botnet nguy hiểm 27/03/2014 0
1036 248/TB-SKHDT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký 30/03/2014 0
1037 1144/PC-VP Phiếu chuyển Công văn số 979/BKHCN-TCCB ngày 24/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ - Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2013 30/03/2014 0
1038 2582/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 208/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định ác biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/03/2014 0
1039 243/TB-SXD V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng 31/03/2014
1040 618/SNV-CBCC V/v đăng ký nhu cầu đào tạo tại Liên Bang Nga 31/03/2014 0
1041 737/VP-KTN V/v quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/03/2014 0
1042 81/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị tổng kết phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 31/03/2014 0
1043 288/TB-TDTTĐN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ 31/03/2014 0
1044 736/VP-KTN V/v danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013 31/03/2014 0
1045 156/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc sở 01/04/2014 0
1046 09/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở 01/04/2014 0
1047 2000/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 01/04/2014 3
1048 459/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước 01/04/2014 0
1049 85/TB-UBND V/v nghỉ lễ, treo cơ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 39 năm ngày chiến thắng (30/4/1975-30/4/2014) 02/04/2014 0
1050 766/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 02/04/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập