VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
991 1583/KH-UBND Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2014 0
992 199-TB/TU Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố 27/02/2014 0
993 360/BCH-PCT v/v cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huấn, Huy chương Giải phóng trong quân đội 03/03/2014 0
994 31-TB/VPTU Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 03/03/2014 0
995 30-TB/VPTU V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của các đồng chí Chánh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy 03/03/2014 0
996 1334/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 03/03/2014 0
997 310/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải 04/03/2014 0
998 484/VP-QLDTu V/v Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính 04/03/2014 0
999 490/VP-KTN V/v quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 04/03/2014 0
1000 16/TB-SKHCN V/v giới thiệu chức danh và chữ ký bà Vũ Thị Hiếu Đông 04/03/2014 0
1001 418/SKHDT V/v thông báo văn bản mới về công tác quy hoạch kinh tế - xã hội 05/03/2014 0
1002 403/TB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 05/03/2014 0
1003 17/TB V/v phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đốc 05/03/2014 0
1004 36/CĐCN V/v giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng trường Cao đẳng công nghệ, Đại học Đà Nẵng 06/03/2014 0
1005 513 Thông báo văn bản mới ban hành 06/03/2014 0
1006 1824/KH-UBND Kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa TPĐN 09/03/2014 0
1007 1491/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế triển kgai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:"Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút Ngã Ba Huế theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (Hợp đồng BT). Địa điểm xây dựng: thành phố Đà Nẵng 09/03/2014 0
1008 402/SNV-VP v/v Thông báo một số ứng dụng CNTT trong trao đổi, xử lý văn bản tại Sở Nội vụ 09/03/2014 0
1009 275/TB-SNN Thông báo thay đổi mẫu dấu 09/03/2014 0
1010 1498/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố Đà Nẵng 09/03/2014 0
1011 542/VP-KTTH v/v tham gia dự thảo Thông tư về phí. lệ phí trong lĩnh vực kiểm định an toàn lao động 10/03/2014 0
1012 192/BHXH V/v thay đổi mẫu "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH" 11/03/2014 0
1013 310.QĐ-TTg Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình xây dựng 11/03/2014 0
1014 64/TB-VX Kết luận của PCT UBNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp đánh giá công tác nạo vét mương, cống thoát nước trên địa bàn TP trong thời gian qua 12/03/2014 0
1015 573/VP-VX v/v triển khai văn bản về KH&CN 12/03/2014 0
1016 378/SNG V/v thông tin học bổng thạc sĩ của Indonesia 13/03/2014 0
1017 01/CV-GTKH/2014 Giải thưởng KOVA 13/03/2014 0
1018 837/BKHCN-TTKHCN V/v đề nghị giới thiệu các kết quả KHCN tiêu biểu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội 16/03/2014 0
1019 07/CT-TTg Về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng 18/03/2014 0
1020 202/ĐHH-KHCN V?v kế hoahcj tổ chức Hội nghị khoa học và triển lãm sản phẩm KH&CN năm 2014 18/03/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập