VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
931 169/TB-SGTVT Về việc giới thiệu chức danh chữ ký của ông Lê văn Trung - Quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 14/01/2014 0
932 69/TB-SNV Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2014 14/01/2014 0
933 39/STTTT-BCXD V/v tuyên truyền triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử" 14/01/2014 0
934 109/QĐ-TTg Thành lập ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 14/01/2014 0
935 128/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 14/01/2014 0
936 14/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Dương Minh Tâm 15/01/2014 0
937 64/TB-SYT Về giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
938 04/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/01/2014 0
939 03/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp vf quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 15/01/2014 0
940 18/TB-UBND V/v treo cớ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) 16/01/2014 0
941 168/BKHCN-KTTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2015 16/01/2014 0
942 561/UBND-TH V/v đính chính quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/01/2014 0
943 158/VP-QLDTu V/v thông tư ban hành Quy định thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 19/01/2014 0
944 13/TB-TĐC Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục TĐC Thanh Hóa 19/01/2014 0
945 104/TB-SNV Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 20/01/2014 0
946 112/SNV-CBCC V/v đăng ký thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 20/01/2014 0
947 128/QĐ-SNV Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 21/01/2014 0
948 182.QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 22/01/2014 0
949 09/2014/QĐ-TTg Nghĩa vụ tài chính của tổ chuwffs có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 22/01/2014 0
950 11/KH-BCĐ Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 23/01/2014 0
951 716/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
952 788/UBND-QLDTu V/v liên quan đến việc rà soát, thống kê hệ thống cấp nước đầu tư từ vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/01/2014 0
953 18/BC-TĐC Về việc kết quả công tác kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 24/01/2014 0
954 732/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua thành phố và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 24/01/2014 0
955 53/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 26/01/2014 0
956 06/2014/QĐ-UBND Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh học và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/01/2014 0
957 10/GT V/v giới thiệu mẫu dấu 06/02/2014 0
958 08/SĐH V/v tuyển sinh Thạc sĩ Biến đối khí hậu và Thạc sĩ khoa học bền vững 07/02/2014 0
959 257/VP-QLDTu V/v Thông tư ban hành quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ 07/02/2014 0
960 256/VP-QLDtu V/v thông tư quy định về quản lý tài chính đối với với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ 07/02/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập