VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
901 789/TB V/v giới thiệu chữ kỹ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 24/12/2013 0
902 35/2013/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương 25/12/2013 0
903 38/2013/TT-BCT Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 29/12/2013 0
904 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 29/12/2013 0
905 53/2013/TT-BTNMT Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sán 29/12/2013 0
906 45/2013/QĐ-UBND Về việc quy định đơn giá cho thuê nhà nước thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2013 0
907 56/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu 30/12/2013 0
908 57/2013/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 30/12/2013 0
909 3637/VP-VX V/v triển khai văn bản QPPL về khoa học và công nghệ 30/12/2013 0
910 72-TB/TCTU Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng 01/01/2014 0
911 43-TB/TGTU Chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy 01/01/2014 0
912 02/TB-UBND V/v treo cơ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Giáp Ngọ năm 2014 02/01/2014 0
913 14/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/01/2014 0
914 29/VP-KTN V/v danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 05/01/2014 0
915 43/VP-QLDTu V/v thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công tình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 06/01/2014 0
916 26/SNV-CCHC V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2013 06/01/2014 0
917 48/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 06/01/2014 0
918 08/QĐ-SNV Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và công nghệ thành phố 06/01/2014 0
919 57/VP-KTN V/v quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 07/01/2014 0
920 12/TB V/v thay đổi địa điểm cơ quan 07/01/2014 0
921 06/DDBQH V/v thông báo nơi làm việc vủa các vị DBQH thành phố Đà Nẵng 07/01/2014 0
922 207/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng 07/01/2014 0
923 01/2014/TT-BKHDT Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 08/01/2014 0
924 07/TB-UBND V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/01/2014 1
925 186-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng 09/01/2014 0
926 234/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư 09/01/2014 0
927 297/UBND-QLDth V/v triển khai Ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 184-TB/TU ngày 06/01/2014 09/01/2014 0
928 01/TB-CCBHĐ V/v chuyển văn phòng làm việc về Trụ sở các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 09/01/2014 0
929 98/TB-BKHCN Kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 12/01/2014 0
930 02/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tại công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/01/2014 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập