VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
61 2204/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 05/12/2010
62 3596/PC-VP Phiếu chuyển v/v lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo QĐ 118/2009/QĐ-TTg và Thông tư 159/2010/TT_BTC 19/12/2010
63 45/2010/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách yhoox trợ khó khăn đối với những người ngừng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 19/12/2010
64 8041/UBND-QLĐTh V/v thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 19/12/2010
65 68825/SHTT-NH1 V/v dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí 20/12/2010
66 8089/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 202/2010/TT-BTC về tổ chưc thực hiện dự toán ngân sách năm 2011 20/12/2010
67 9935/QĐ-UBND Quyết định V/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị 20/12/2010
68 50/2010/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bòi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12//2009 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/12/2010 0
69 10437/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trạm kiểm định Xitec Ôtô 30/12/2010
70 52/2010/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/12/2010 0
71 02 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điwwù hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/01/2011 0
72 357 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/01/2011
73 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hương trợ cấp hàng tháng 09/01/2011 0
74 03/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/01/2011 0
75 1281 V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 16/01/2011 1
76 644 Về việc phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Củ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 16/01/2011 0
77 288 V/v đính chính quyết định số 308/QĐ-UBND của UBND thành phố 16/01/2011 0
78 6283/QĐ_BCT V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 18/01/2011
79 212 V/v thông báo văn bản mới ban hành 19/01/2011
80 878/QĐ-UBND V/v chuyển cơ quan quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 25/01/2011
81 147/STC-HCSN V/v thẩm định dự toán chi sự nghiệp KHCN năm 2011 25/01/2011
82 930/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011 26/01/2011 0
83 927 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 26/01/2011 0
84 963/QĐ-UBND ` Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thóng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 26/01/2011 0
85 10/TTTP-VP V/v cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự khóa đào tạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 26/01/2011
86 993 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2011 của thành phố Đà Nẵng 27/01/2011 0
87 56/GM-VP Tham dự buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa- xã hội 27/01/2011
88 1013/QĐ-UBND Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm ơphaps luật năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 27/01/2011
89 386/SXD-VP V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2008 27/01/2011 0
90 07/BC-STTTT Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2010 27/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập