VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
841 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 30/10/2013 0
842 213/VP Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam 31/10/2013 0
843 7747/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030 05/11/2013 3
844 215/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 năm 2013 05/11/2013 0
845 351/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu chương trình đào tạo Đại học Queensland, Úc 06/11/2013 0
846 9960/UBND-KTN V/v triển khai các biện pháp đối phó với bão HAIYAN 07/11/2013 0
847 385/TB V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn vho các thiết bị của mạng đô thị thành phố Đà Nẵng trong bão HAIYAN 07/11/2013 0
848 1677/STNMT-VP V/v phân công thực hiện dọn vệ sinh sau bão số 14 08/11/2013 0
849 181/TB-UBND Về việc tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường sau Bão số 14 08/11/2013 0
850 40/2013/TT-BTNMT ban hành định mức inh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn 09/11/2013 0
851 184/TB-UBND V/v điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ (1.150.000 đồng/tháng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/11/2013 1
852 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 11/11/2013 0
853 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phát vi phạm hành chính 11/11/2013 0
854 2907/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Chính phủ 11/11/2013 0
855 2915/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 12/11/2013 0
856 1024/TB Chức danh và giới thiệu 17/11/2013 0
857 2956/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 17/11/2013 0
858 10212/UBND-KTTH V/v triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính 17/11/2013 0
859 431/BC Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 17/11/2013 0
860 2965/VP-VX V/v triển khai thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính phủ 18/11/2013 0
861 118/TB-BCĐ Phân công nghiệm vụ các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/11/2013 0
862 2980/VP-KTN V/v nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung 19/11/2013 0
863 61/TB V/v thay đổi địa điểm trụ sở làm việc 19/11/2013 0
864 193/2013/NĐ-CP Quy định chỉ tiết một số điều của Luật hợp tác xã 20/11/2013 0
865 37/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tài hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/11/2013 0
866 10557/UBND-VX V/v sữa chữa pano, cổng chào đón tết 26/11/2013 0
867 17/CT-UBND Về việc tổ chức Tết Giáp Ngọ năm 2014 27/11/2013 0
868 3053/VP-KTN V/v Nghị định số 170/2013/NĐ-CP và Nghị định số 182/NĐ-CP của Chính Phủ 27/11/2013 0
869 10590/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" 28/11/2013 0
870 8339/QĐ-UBND ban hành Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2020 28/11/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập