VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
811 39-TB/BTGTU Giới thiệu chức danh và giới thiệu chữ kỹ của đồng chí Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 06/10/2013 0
812 3320/TB-BTC Thay đổi thời gian tổ chức ngày hội sáng tạo ngành GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2013 06/10/2013 0
813 2551/VP V/v thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 07/10/2013 0
814 120/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu 08/10/2013 0
815 6942/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 08/10/2013 0
816 7004/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/10/2013 0
817 31/2013/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/10/2013 0
818 125/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự 13/10/2013 0
819 310/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu chương trình đào tạo và học bổng trường Chính sách công Lý Quang Diệu 13/10/2013 0
820 1242-CV/TU V/v tập trung khắc phục hậu quả bão số 11 14/10/2013 0
821 14/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/10/2013 0
822 1806/SNG V/v thông tin khóa đào tạo tại ISrael 15/10/2013 0
823 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 16/10/2013 0
824 23/2013/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân 17/10/2013 0
825 7240/QĐ-UBND Về việc giao văn phòng UBND thành phố quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố 17/10/2013 2
826 2644/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 18/10/2013 0
827 24/2013/TT-BCT Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân 20/10/2013 0
828 7303/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chính quyền điện tử qua truyền hình tại thành phố Đà nẵng giai đoạn 2014-2018 20/10/2013 0
829 2647/VP-NCPC V/v thông báo văn bản của Thanh tra Chính phủ 20/10/2013 0
830 1859/SNV-TCBC V/v hướng dẫn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 20/10/2013 0
831 1872/SNV-CBCC V/v giải quyết trợ cấp đi học đợt II năm 2013 và cử CB,CC,VC đi học sau đại học 21/10/2013 0
832 105/TB-STC Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký 21/10/2013 1
833 41/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc 21/10/2013 0
834 9406/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 22/10/2013 0
835 34/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/10/2013 1
836 2688/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 22/10/2013 0
837 1948/QĐ-TTg Về ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam 23/10/2013 0
838 4237/SXD V/v đơn giá để phục vụ công tác khái toán kinh phí thiệt hại do bão số 11 năm 2013 gây ra tại các công trình 23/10/2013 0
839 7385/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định xét khen thưởng "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thành phố Đà Nẵng" năm 2014 và năm 2016 23/10/2013 0
840 894/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam 27/10/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập