VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
751 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 07/08/2013 0
752 137/TB V/v giới thiệu chức danh và chũ ký của đồng chí Nguyền Hồng Vân, chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố 08/08/2013 0
753 7007/KLH-UBND Ra quan thực hiện Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013 (Từ ngày 17/8/2013 đến ngày 24/8/2013) 08/08/2013 0
754 50/2013/QĐ-TTg Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ 08/08/2013 0
755 2000/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 11/08/2013 0
756 856/TB-BHXH Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email 11/08/2013 0
757 2016/VP-NCPC V/v thông báo văn bản pháp luật mới ban hành 12/08/2013 0
758 5698/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống kết nối không dây thành phố Đà Nẵng 18/08/2013 0
759 5769/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/08/2013 0
760 508/CV V/v tăng cường các biện pháp PCCC tại cơ quan và doanh nghiệp trong dịp lễ 21/08/2013 0
761 325/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và dự thảo kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020 21/08/2013 0
762 1500/SNV-CCHC V/v rút kinh nghiệm triển khai đánh giá kết quả làm việc của công chức tháng 7 21/08/2013 0
763 27/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương triện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/08/2013 0
764 2261/TB-SYT Về triển khai công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang 25/08/2013 0
765 12/CT-UBND Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 25/08/2013 0
766 402/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lạng Sơn 25/08/2013 0
767 28/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thưởng, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/08/2013 0
768 5948/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/08/2013 0
769 7650/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn 28/08/2013 0
770 155-BC/TU Sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ướng Đảng (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới 28/08/2013 0
771 2716/TB-SKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 29/08/2013 0
772 1530/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố 29/08/2013 0
773 879/KBĐN V/v khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng 02/09/2013 0
774 24/2013/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết 02/09/2013 0
775 255/13/ĐHKHCN Học bổng cho khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành năng lượng tái tạo 02/09/2013 0
776 6049/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiên ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 02/09/2013 0
777 7856/KH-UBND Tổ chức vui Tết trung thu cho trẻ em năm 2013 04/09/2013 0
778 26-CV/BNCTU V/v phân công Phó Trưởng ban Thường trực 04/09/2013 0
779 6194/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng 05/09/2013 0
780 2194/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 05/09/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập